Kontakt - Konst

Frågor om konstlivet och konstpedagogik i länet, projektstöd och nätverk
Erik Anderman
Konstkonsulent 
026-53 11 96
erik.oscar.anderman@regiongavleborg.se

 

Frågor om konstsamlingen 
(konstnärliga miljögestaltningar, byggprojekt, utvecklingsfrågor, projekt)
Elenor Noble 
Konsthandläggare/teamledare
Föräldraledig t o m dec 2018

Frågor om konstsamlingen 
(konstnärliga miljögestaltningar, byggprojekt, utvecklingsfrågor, projekt)
Jenny Nilsson
Vik. Konsthandläggare/teamledare 
026-15 54 94
070-339 35 87 
jenny.j.nilsson@regiongavleborg.se

Frågor om konstsamlingen
(Konstvisningar, verktexter, pedagogiska insatser)
Ellinor Ahlstrand
Konstpedagog
072-516 87 70
ellinor.ahlstrand@regiongavleborg.se

Frågor om konstsamlingen
(utställningsteknik, Art lab, inramning)
Johan Ågren
Konsttekniker
johan.agren@regiongavleborg.se

 

Frågor om konstsamlingen 
(konsthantering: ny konst, flytt av konst, konsthängning):
Jonas Kjellgren 
Konstprojektledare
026-53 14 81 
jonas.kjellgren@regionagavleborg.se

Frågor om konstsamlingen
(beställningar av konsthantering, konstregistret, arkiv, inventeringar)
Moa Andersson
Vik. konstsamordnare
026-15 85 69 
moa.andersson@regiongavleborg.se