Inventering: så gör du steg för steg

Ansvaret för förvaltandet av Region Gävleborgs konst delas mellan Kulturutveckling och de verksamheter där konst placerats.

Den verksamhet där konst har placerats har ett ansvar att ca vart 3:e år (på uppmaning av Kulturutveckling) göra en inventering av konsten utifrån de inventeringslistor som skickats ut. Följande är sådant man bör titta efter.

  • Är ramen skadad?
  • Är glaset trasigt, finns det sprickor i glaset?
  • Saknas konstverket?
  • Är konstverket undanställt? Konst som inte är utplacerade ska alltid förvaras i Region Gävleborg särskilda konstförråd.
  • Är konstverken nedsmutsade?
  • Finns det klotter?
  • Måleri: finns det hål i duken, färgbortfall eller annan åverkan?
  • Grafik, teckningar eller liknande: har bladet åkt på sned i passepartouten?
  • Textil: har monteringen lossnat?
  • Konsthantverk, skulptur eller liknande: finns det sprickor eller delar som har lossnat?

I samband med renovering, flytt, upphandling av verksamheter etc. görs, i mån av tid, mer omfattande inventeringar av fackmän.