VideoGud 2017: Symposium

Den 8 november blir en dag som ägnas åt videokonst, högteknologi och gamla TV-apparater, uppdaterade grepp på konstnärliga gestaltningar och rum för rörliga bilder. Välkommen!

Föreläsningar och presentationer av

  • Carl-Erik Engqvist, Humlab, Umeå Universitet
  • Annika Eriksson, konstnär
  • Johan Ågren, ArtLab, Kulturuveckling, Region Gävleborg
  • Sonia Hedstrand, konstnär
  • Helena Wikström, Vita Kuben, Norrlandsoperan

Sonia Hedstrand

Sonia Hedstrand arbetar med feministiska och dokumentära strategier, där den exotifierande och objektifierande blicken i foto och rörlig bild ifrågasätts, undersöks och förskjuts i alternerande maktstrukturer. I den omfattande videoinstallationen Ukiyo Diary befinner sig Sonia i Tokyos nattliv, där hon intar en traditionell konstnärsroll och ett alter ego i form av pojkfotografen Amanda, på jakt efter sin musa bland sällskapspojkar i Kabukicho-distriktet. I skrivande stund arbetar Sonia Hedstrand med ett pågående projekt där Gotland, kalla kriget, militarism och feministisk utrikespolitik är framträdande. Sonia Hedstrand är baserad i Stockholm och utöver video bland annat använder sig av foto, performance, installation och text. Sonia är utbildad vid Whitney Independent Program N.Y, (2012) och Kungl. Konsthögskolan (2011). Utöver sitt eget konstnärsskap är Sonia även delaktig i flertalet konstnärsdrivna samarbeten såsom Nollywood Hustlers, Dryckesbröderna, Osäkerhetsprincipen och 01+1s.

Carl-Erik Engqvist

Carl-Erik Engqvist arbetar som konstnärlig ledare inom Humlab, ett digitalt humanistiskt laboratorium Umeå universitet. Han är utbildad som konstnär vid Umeå konsthögskola och intresserar sig främst för mötet mellan andlighet och högteknologi, både samtida och spekulativ, med fokus på robot-, nano- och bioteknik, virtuella världar samt digitala spel. Inom Humlab arbetar han med att bidra med ett konstnärligt perspektiv genom och på teknologi inom projekt, undervisning, forskning och den löpande verksamheten samt driva Humlab-X, en av de två delarna av Humlab.

Johan​ ​ Ågren​/Art Lab
- Samtidskonst möter samtida media och teknik

Ramarna för konsten utvecklas hela tiden, och Region Gävleborg, Kulturutveckling undersöker möjligheterna hur ny teknik och media kan integreras och bidra i samtida konstgestaltningar. Samtidigt som konstnärer alltmer anammar ny teknik på ett nyskapande sätt så behöver vi som på olika sätt jobbar med konstgestaltningar öka kompetensen och beredskapen. Kan vi på ett tidigt skede ge konstnärer en realistisk uppfattning om hur ett rum kommer att se ut innan rummet existerar? Kan vi möta konstnärers idéer och genom ny teknik förverkliga dem på sätt som tidigare varit omöjligt? Hur interaktiv kan konsten bli? Kan konsten ge tekniken ett nytt innehåll utifrån nya sätt att levandegöra den?

Vita Kuben/Norrlandsoperan

Tillsammans med Umeå kommun driver NorrlandsOperan sedan 2002 VitaKuben som är ett rum för samtidskonst med fokus på framför allt ljud-, video-och performancekonst. För att få ett varierat utbud av utställningar och för att stärka konstnärernas ställning, programsätts Vita kuben av konstnärer och curatorer utifrån. Dessa gästande curatorer utses halvårsvis och ansvarar förverksamhetens konstnärliga innehåll under en termin. En annan viktig del av Vita Kubens verksamhet är samarbetet med de olika avdelningarna inom och utanför operan med föreläsningar, projekt och artist-in-residence-programmet inom Iaspis verksamhet.

Helena Wikström

Konstnär och curator baserad i Umeå. I sitt konstnärsskap arbetar Helena med olika media som video, foto och installationer. Under de senaste åren har hon tittat närmre på historier som utspelar sig under kalla kriget och arbetar för tillfället med en dokumentärfilm om Sveriges första radiopirater Radio Black Peter tillsammans med produktionsbolaget Bautafilm i Umeå. Helena är även med i styrelsen för det konstnärsdrivna galleriet Verkligheten och IASPIS i Umeå.

Annika​ ​ Eriksson​/konstnär

Annika​ ​Eriksson​ ​är​ ​född​ ​i​ ​Malmö​ ​och​ ​sedan​ ​2002​ ​bosatt​ ​i​ ​Berlin.​ ​Hon​ ​arbetar​ ​som​ ​konstnär​ ​framförallt med​ ​video​ ​men​ ​också​ ​inom​ ​andra​ ​medier.​ ​Hon​ ​är​ ​professor​ ​i​ ​konst​ ​vid​ ​Fakulteten​ ​för​ ​konst,​ ​musik​ ​och design​ ​vid​ ​Universitetet​ ​i​ ​Bergen.​ ​​ ​Hennes​ ​intresseområden​ ​kan​ ​karaktäriseras​ ​av​ ​följande​ ​citat​ ​från Wiktipedia​ ​(okt​ ​2016).

The​ ​ term​ ​ ‘Social’​ ​ refers​ ​ to​ ​ a​ ​ characteristic​ ​ of​ ​ living​ ​​ organisms​​ ​ as​ ​ applied​ ​ to​ ​ populations​ ​ of​ ​​ humans​​ ​ and other​ ​​ animals​ .​ ​ It​ ​ always​ ​ refers​ ​ to​ ​ the​ ​ interaction​ ​ of​ ​ organisms​ ​ with​ ​ other​ ​ organisms​ ​ and​ ​ to​ ​ their collective​ ​ co-existence,​ ​ irrespective​ ​ of​ ​ whether​ ​ they​ ​ are​ ​ aware​ ​ of​ ​ it​ ​ or​ ​ not,​ ​ and​ ​ irrespective​ ​ of​ ​ whether the​ ​ interaction​ ​ is​ ​​ voluntary​​ ​ or​ ​​ involuntary​ .

Hennes​ ​senaste​ ​separatutställning​ ​“The​ ​Social"​ ​ägde​ ​rum​ ​på​ ​Moderna​ ​Museet​ ​Malmö​ ​under​ ​våren 2017,​ ​​ ​​www.kunstkritikk.no/kritikk/radical-hanging-out/