VideoGud 2017: Symposium

VideoGUD 2017: Symposium den 8 november ägnades åt videokonst, högteknologi och gamla TV-apparater, uppdaterade grepp på konstnärliga gestaltningar och rum för rörliga bilder.

Programmet för dagen

Presentationer och föreläsningar

VideoGUD 2017: Symposium bjöd på allt som utlovades och mer därtill. Ett stort TA C K till alla som deltagit, bidragit och gjorde symposiet möjlig! Värd 2018 är Landstinget i Dalarna. Datum är klart redan nu - boka in 13 februari.