Brick City Battle 2018

Brick City Battles 2018 blev en succé med tävlande från hela världen, bland annat från Hongkong, Kina, USA, England och Sverige förstås.

Tävlingarna föregicks av två workshops i breaking med Johannes "Hatsolo" Hattunen samt battles workshop med Maele Sabuni.

Vinnarna av Allstyle, Mario P Amigo och Sashdilla tillsammans med Allstylejury-medlemmen Jörgen "Funky Fedler" Vedler.