Sättning och datum för repetitioner och konserter

Repetitioner och konserter 2017-2018

DatumRepetition eller konsert
Sön 3 december Repetition
Lördag-söndag 13-14  januari Repetition
Lördag 3 februari Repetition
Söndag 11 mars Repetition
Fre-sön 16-18 mars Konserter Youth Jazz i Stockholm
Lördag-söndag 14-15 april  Repetition, notutdelning

Lördag 26 maj 

Repetition
Lördag-söndag 16-17 juni Repetition
Onsdag-lördag 27-30 juni Repetition och konsert på Bangen
Lördag 15 september Repetition

Sättning

KompgruppTräblåsTrumpeterTromboner/tuba
Bas Simon Peterson Noah Karström Toste Solum Vide Solum
Gitarr  Karl Jarbelius Erik Söderback Robin Bäcklin
  Stina Sundell Gustaf Jarbelius Edvin Söderberg
Piano Fabian Berencreutz  Melvin Persson Svante Mellberg Alfred Bellander
Trummor/slg Ella Odlander Simone Nordstrand Jacob Lindwall Anton Berglund Jägergård
Trummor/slg Ismael Lind

Johannes Hjärne

  Vilgot Eklund
  Edvin Jenke    Staffan Holmberg