Flerspråkighet – en rikedom

Sandviken, Hofors, Gävle kommuner samt Region Gävleborg ingår i förvaltningsområde för finska. Detta innebär ett särskilt ansvar för att skydda och främja det finska språkets ställning i området. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska enligt Språklagen (2009:600) främjas särskilt.

Region Gävleborg och kommuner i Gävleborg har i samverkan tagit fram ett gåvopaket till små barn med material om flerspråkighet vad gäller finska och svenska samt en tvåspråkig sångbok + cd på finska och svenska . Språkpaketen finns att hämta på biblioteken i hela Gävleborg samtidigt som man hämtar den vanliga gåvoboken, De små barnens bok.

Monikielisyys - rikkaus

Sandvikenin, Hoforsin ja Gävlen kunnat sekä Gävleborgin seutu kuuluvat suomen kielen hallintoalueeseen förvaltningsområde för finska. Tämä tarkoittaa erityisvastuuta suomen kielen suojelemiseksi ja edistämiseksi alueella. Lasten kulttuuri-identiteetin kehitystä ja oman vähemmistökielen käyttöä tulee Kielilain (2009:600) mukaan erityisesti edistää.

Gävleborgin seutu ja Gävleborgin kunnat ovat yhteisvoimin toteuttaneet pienille lapsille suunnatun paketin, joka pitää sisällään tietoa kaksikielisyydestä kun kielinä ovat suomi ja ruotsi, kaksikielisen laulukirjan ja CD-levyn. Kielipaketti on haettavissa kirjastoista koko Gävleborgin alueella ja sitä jaetaan yhdessä Pienten lasten lahjakirjan (De små barnens bok) kanssa.