Gör dina idéer till verklighet

CrowdCulture är en metod för att finansiera kulturprojekt. Finansieringen sker genom en kombination av crowdfunding och offentliga bidrag.

Nyfiken på att starta din egen CrowdCulturekampanj? I sin föreläsning berättar Max Valentin, VD Fabel kommunikation, mer om
hur du går till väga, vad som gör en kampanj lyckad och ger sina bästa tips och råd.

Via crowdfunding finansieras projekt genom stöd eller donationer från många små finansiärer. Eftersom projektet på ett tidigt stadium börjar kommunicera med sin framtida publik är en kampanj som bygger på crowdfunding ett bra sätt att tidigt skapa ett engagemang och uppmärksamhet kring projektet. 

Till skillnad från traditionell offentlig finansiering av kultur är det i CrowdCulture publiken som bestämmer hur de offentliga medlen ska delas ut. Det är antalet månadsstödjare som styr hur de regionala medlen i fonden ska fördelas. 


Gävleborgsfonden 2019

Under 2019 avsätter Region Gävleborg 200 000 kronor till Gävleborgsfonden inom CrowdCulture. Något som gör att kulturaktörer från länet får mer resurser till att förverkliga projekt genom att den generella crowdfundingen nu kombineras med offentliga bidrag. Fonden är aktiv 1 januari till 30 september.

Gör så här!

1. Din idé 

Registrera dig på www.crowdculture.se och lägg upp din projektansökan. 

2. Engagera många 

Nu börjar arbetet med att engagera en publik som vill se ditt projekt bli till verklighet. Stödet ska vara minst 50 kronor i månaden och att en registrerar sig för minst tre månader. När de blivit medlemmar kan de stödja ditt projekt. Medlemmarnas pengar ger en motfinansiering från de offentliga pengarna. 

3. Nå ditt mål 

När du, tack vare dina stödjare och den automatiska motfinansieringen, har nått ditt budgetmål får du pengarna utbetalda. Du måste nå det budgetmål som du redan i första steget satte upp. Om du inte når ditt budgetmål så går dina insamlade pengar tillbaka till fonden och delas ut till andra projekt.


Mer om CrowdCulture

Läs mer om hur CrowdCulture fungerar på www.crowdculture.se. Titta särskilt på Crowdfoundingskolans video och lathund. Det går också bra att kontakta regionens respektive verksamhetsutvecklare. 

Det är öppet för alla att lägga upp projekt. Men projekten måste uppfylla följande kriterier för att kunna erhålla medfinansiering till crowdfunding från Gävleborgsfonden.

  • Fonden är öppen för kulturprojekt som är till gagn för medborgarna i Gävleborgs län
  • Medel får inte gå till ordinarie verksamhet.
  • Projektägaren ska bedriva en kampanj for att hitta medlemmar som stödjer projektet.
  • Projektet får inte delfinansieras med andra bidrag från Region Gävleborg
  • Region Gävleborgs logotyp ska vara synlig på slutprodukten

 Ansökan om bidrag sker på www.crowdculture.se


Kortfilm om CrowdCulture

Fler frågor?

Josephine Rydberg 
Crossmedia konsulent
E-mail: josephine.rydberg@regiongavleborg.se 
Tel: 026-15 59 74 alt. 072-560 95 75

Rapporter

Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowfunding (pdf) - rapport från Myndighet för kulturanalys

Den digitala folkrörelsen. Hur kan offentlig sektor dra  nytta av crowdsourcing och crowdfunding? (pdf) – rapport från Sveriges Kommuner och Landsting