Kreativa Europa - stöd från EU

Kreativa Europa är EU-kommissionens stödprogram för kulturella och kreativa sektorer under 2014-2020 och kan sökas av aktörer i hela landet.

Programmet stöder projekt som ger aktörer inom konst och kultur, tv, film och dataspel möjligheter att samarbeta internationellt och att nå ut till en europeisk publik.

Mer information

Kreativa Europa - information från Kulturrådet

Creative Europe - information från EU-kommissionen