Program

Tiderna är hålltider och vi reserverar oss för ändringar och kompletteringar i programmet.

TidProgrampunkt
9.00

Registrering och fika i Stora Gasklockan

10.00

Välkomna!
Lokal: Stora Gasklockan

Fotografer Kristin Nylander och Karl Albin


Martina Kyngäs, ordförande i Kultur och Fritidsnämnden inom Gävle kommun inviger årets Kulturting tillsammans med Alf Norberg, ordförande i kultur- och kompetensnämnden inom Region Gävleborg. Josephine Rydberg, moderator, presenterar därefter dagens program.

10.15

Musikunderhållning
Lokal: Stora Gasklockan

Ehsan Yaghoobi  Fotograf Michael Tebinka

Ehsan Yaghoobi, 17 år, har på kort tid och på ett imponerande sätt lärt sig själv att spela klassiskt piano. Han kom till Sverige från Afghanistan 2015 med den stora flyktingströmmen. Nu bor han i Nordanstigs kommun. Av en slump fanns ett piano i hans rum på HVB-hemmet som väckte hans nyfikenhet. Nu både spelar och komponerar han stycken, bland annat om sin långa väg hit.

 11.00

Interkulturell dialog som verktyg för förändringsarbete
Lokal: Stora Gasklockan

Rasoul Nejadmehr

Rätten att delta i kulturlivet ingår i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Delaktighet har också framhävts som en förutsättning för framgångsrikt förändringsarbete på organisations- och samhällsnivå. Men vad innebär att vara delaktig och hur kan vi nå delaktighet? Interkulturell dialog erbjuder effektiva verktyg för att ta itu med dessa utmaningar. Frågan blir då hur kan vi göra en sådan dialog möjlig? Vad är dess villkor och förutsättningar?

Dessa frågor och närliggande teman kommer att diskuteras av Rasoul Nejadmehr, gärsforskare vid Göteborg universitet och regionutvecklare, Västra Götalandsregionen.

Rasoul Nejadmehr har arbetat med delaktighetsfrågor, interkulturell dialog och vidgat deltagande inom kulturpolitiken och akademin. Han leder Forskningsrådet för interkulturell dialog som är en forskningsplattform bestående av Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och Högskolan väst (Trollhättan). Rasoul Nejadmehr har publicerat böcker och artiklar i Sverige och internationellt, bland annat Education, Science and Truth (Routledge, 2009). Han var också medlem i kulturutredningen vars förslag ledde till samverkansmodellen.

 11.45 Lunch i restaurangen
 12.45 Information
 13.00 Inspirationspass 1 -  välj mellan A, B, C eller D
 13.45 Inspirationspass 2 -  välj mellan A, B, C eller D
 14.30 Fika
 15.00 Civilsamhällets perspektiv behövs!

Workshop inför den nya kulturplanen (2019-2021)
Lokal: Stora Gasklockan

Det vi kommer att samråda om är:

 • Hur kan vi inkludera fler i samhället att delta i kulturlivet?
  Är kulturen tillgänglig och angelägen för alla? Hur kan vi arbeta för att fler blir en del av kulturlivet, regionalt och lokalt?

 • Hur kan civilsamhällets engagemang i kulturlivet stärkas och utvecklas?
  Hur kan vi utveckla kultur och konst i regionen tillsammans? Vilka förutsättningar finns för nya samarbeten mellan olika konstområden och mellan den professionella kulturen och det egna skapandet ?

 • Hur kan bidragssystemen bättre anpassas för att stärka civilsamhällets kulturverksamheter?
  Vilka förutsättningar finns för nya innitiativ och verksamheter med långsiktiga planer?

 • Bubblare
  Öppet för egna idéer, frågeställningar som deltagarna önskar samråda om.

Ideell kulturallians är en nationell samarbetsorganisation för civilsamhället som arbetar för att synligöra betydelsen av alla de kulturverksamheter som görs. Denna organisation samverkar med Region Gävleborg med att utveckla samrådsprocesserna och stärka föreningslivets roll i arbetet med den regionala kulturplanen. Workshopen leds av Anna-Karin Andersson,

verksamhetschef på Ideell kulturallians. Ideell kulturallians Gävleborg har även en grupp på Facebook.

 16.30

Dansföreställning
Lokal: Stora Gasklockan

The Unit

 

The Unit är en grupp unga dansare från olika länder, som alla bor i Ljusdal. Genom dans vill de sprida inspiration och glädje i sina framträdanden, men också kunskap till yngre dansare på orten. De är som en familj, håller ihop i och utanför dansstudion och bär den sammanhållningen med sig när de kommunicerar över gemensamma koreografier. The Unit har tränat med flera professionella dansare och tycker att nyckeln till bra dansutveckling är – hårt arbete, gott fika och massor av uppmuntran!

 17.00 Avslutning

 

Inspirationspass efter lunch

Totalt finns det fyra olika möjligheter att välja på - A, B, C eller D. När du anmäler dig väljer du vilka två möjligheter du vill ta del av under Kulturtinget.

A. Att bygga broar
Lokal: Stora Gasklockan

Föreningen Gävles Unga vill få engagerade unga att genom kultur, öppenhet och fräsch utveckling skapa jämlik och betydelsefull fritid. Av unga för unga. Kulturevents, studiecirklar, ledarutbildningar samt kulturprojekt är exempel på deras verksamhet. I Barnboksprojektet 2.0 har barn i åldern 7-13 år från Gävleborg deltagit i skrivarworkshops där de på teman utforskar vardagens upplevelser runt om dem. Parallellt med workshops i Sverige har även skrivarworkshops genomförts i Syrien. Linnéa Manzanares, utvecklingsdirektör, berättar om projektet.

 
Linnéa Manzanares

Föreningen Kulturum vara en mötesplats för studier, barn- och ungdomsverksamhet, för diskussioner och öppna möten och olika kulturevenemang. Turkan Kaya, verksamhetsledare, Sarah Galfvensjö, projektledare och Niels Hebert, ordförande i Kulturum att berätta om det språkstöd för nyanlända som föreningen haft sedan 2013. De tar även upp hur språkstödet utvecklats genom kulturens möjligheter att uttrycka sig, skapa relationer och tolka världen. De tar exempel från projektet Kultur och hälsa, där idén var att få till stånd möten mellan människor som tidigare kommit hit från andra länder och nyanlända.Viktigt i projektet var också att barn och unga, genom musik, körsång och dans, fick utöva kultur som återknyta till det tidigare hemlandet. Kulturum är en oberoende och lokal förening och håller till i Brynäs centrum och i Gävles Kulturhus.

B. Fristad i Gävleborg - Gävle kommun och Sandvikens kommuns engagemang för yttrandefrihet
Lokal:
 Restaurangen

Sedan början av 1990-talet har städer och regioner runtom i världen beslutat att främja yttrandefrihet, försvara demokratin och värna den internationella solidariteten genom att bli fristäder. Under 2016 och 2017 har Gävle och Sandvikens kommuner tagit emot sina första fristadskonstnärer. Hur har det gått så här långt och vad betyder fristadsengagemanget för kommunerna? Ett samtal med Sergio Manzanares, Gävle kommun och Karin Forsgren Anderung, Sandvikens kommun. Båda är fristadskoordinatorer. Sammanhållande nätverk för fristadskonstnärer internationellt är Icorn.

Fristad Sandviken 
Fristad Gävle

C. Alla kan göra film och berätta sin historia - Filmstigen visar vägen
Lokal:
Lilla Gasklockan

Filmstigen är ett filmprojekt för ungdomar - både flyktingar och svenskfödda - där deltagarna fått lära sig att göra sina egna filmer. Bakom projektet står Maya Lindh och Siggi Holm. Maya är själv uppvuxen i Bergsjö i Nordanstigs kommun och Siggi är uppvuxen i en mindre ort på Island. Numera bor de båda i London där de tillsammans driver ett produktionsbolag, Simple Life Productions.

D. Det levda baklänges
Lokal:
Röda huset/Regenereringshuset (biosalongen)

 
Fotograf Jonas Eng

Marwan Arkawi flydde från Syrien och lever nu i Sverige. Följ hans resa och möte med Migrationsverket genom VR-glasögon, hörlurar och ett personligt möte. Till Kulturtinget kommer regissör och skådespelare från Den osynliga teatern och berättar om arbetet med Det levda baklänges, samt visar ett smakprov med hjälp av VR-tekniken Samsung Gear. Max 18 deltagare. Först till kvarn gäller...

Passa på! Delta även på Inspiration för integration - inför kulturarvsåret 2018 22 september på Gasklockorna i Gävle.