Arbetet med den regionala kulturplanen

Region Gävleborg har samordnat dialoger och samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället för att arbeta fram prioriteringar och visioner till regional kulturplan 2019-2021.

Meningen med dialogfasen var att få specifika inspel från kommuner och civilsamhälle, samt från varje verksamhetsområde.

Dialogerna handlade om att tillsammans skapa samsyn, identifiera utmaningar och fundera på behoven i länet för att utveckla kultur och konst under kulturplaneperioden 2019-2021.

Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 (pdf)

Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 (docx)