Kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag

I nuläget är det följande aktörer som får stöd inom ramen för kultursamverkansmodellen:

  • Arkiv Gävleborg
  • Folkteatern i Gävleborg
  • Gävle Symfoniorkester
  • Hälsinglands Museum
  • Kulturutveckling Region Gävleborg
  • Länsmuseet Gävleborg
  • Riksteatern Gävleborg.

De varaktiga regionala uppdragen konkretiseras i uppdragsöverenskommelser som beskriver hur den regionala kulturpolitiken och kulturplanens prioriteringar omsätts i praktiken av varje verksamhet.

Uppdragsöverenskommelsen tecknas årligen mellan ansvarig nämnd inom Region Gävleborg och verksamhetens styrelse eller nämnd. De följs upp årligen och vidareutvecklas kontinuerligt i dialog mellan parterna.

Årlig dokumentation

Uppdragsöverenskommelser, handlingsplaner för tillgänglighet och årsrapporter hittar du på denna sida


  Arkiv Gävleborg
Hemsida

 

  Folkteatern i Gävleborg
Hemsida

 

  Gävle Symfoniorkester
Hemsida
Promotionfilm med svensk text
Promotionfilm med engelsk text

 

   Hälsinglands Museum
Hemsida

 

    Länsmuseet Gävleborg
Hemsida

 


 
 

Riksteatern Gävleborg
Hemsida

 

    Kulturutveckling Region Gävleborg
Hemsida