Kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag

I nuläget är det följande aktörer som får stöd inom ramen för kultursamverkansmodellen:

  • Arkiv Gävleborg
  • Folkteatern Gävleborg
  • Gävle Symfoniorkester
  • Hälsinglands museum
  • Kultur Gävleborg
  • Länsmuseet Gävleborg
  • Riksteatern Gävleborg.

De varaktiga regionala uppdragen konkretiseras i uppdragsöverenskommelser som beskriver hur den regionala kulturpolitiken och kulturplanens prioriteringar omsätts i praktiken av varje verksamhet.

Uppdragsöverenskommelsen tecknas årligen mellan ansvarig nämnd inom Region Gävleborg och verksamhetens styrelse eller nämnd. De följs upp årligen och vidareutvecklas kontinuerligt i dialog mellan parterna.

Årlig dokumentation

Uppdragsöverenskommelser, handlingsplaner för tillgänglighet och årsrapporter hittar du på denna sida


  Arkiv Gävleborg
Hemsida

 

  Folkteatern Gävleborg
Hemsida

 

  Gävle Symfoniorkester
Hemsida
Promotionfilm med svensk text
Promotionfilm med engelsk text

 

   Hälsinglands museum
Hemsida

 
  Kultur Gävleborg
Hemsida

 

    Länsmuseet Gävleborg
Hemsida

 


 
 

Riksteatern Gävleborg
Hemsida