Sting
Commodore Ballroom, Vancouver BC. Feb. 1, 2017
57th & 9th Tour
Photo: Rebecca Blissett

Världsartisten Sting donerar prispengar till integrationsprojekt

Världsartisten Sting donerar prispengarna från Polarpriset till integrationsprojektet Songlines i Sverige. Prissumman är på 150 000 dollar, ca 1,3 miljoner svenska kronor.

Projekt Songlines bygger mötesplatser och arbetar för att unga som flytt ska hitta in i musik-och kultursverige. I Gävleborgs län heter projektledaren Olivia Blanc och har sin anställning hos Region Gävleborg. Songlines har projektledare runt om i Sverige.

- Songlines behövs verkligen både här i Gävleborgs län och i resten av Sverige. Genom musik, dans, poesi med mera arbetar vi för att unga som flytt ska komma in i det svenska samhället. Vi har hittills fått mycket bra respons och vi märker av ungdomarnas stora intresse för att uttrycka sig genom musik, sång, konst och dans. Det finns bara möjligheter i detta fantastiska projekt, säger Olivia Blanc, projektledare Songlines i Gävleborg.

Projektet jobbar med musik i skolor, på konsert- och kulturhus och på HVB-hem. Unga lär sig att musicera, arrangera och göra konserter och kulturfester av olika slag. Projektledare finns stationerade i över halva Sverige. Region Gävleborg bidrar till projektet genom att delvis avlöna projektledaren. Songlines är ett treårigt projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Prispengarna kommer att bidra till:

  • Skapa fler mötesplatser, workshops, aktiviteter och konserter av och med våra unga
  • Anordna musik- och kulturläger
  • Arbeta med sommaraktiviteter 
  • Avsätta medel för att organisera en årlig välgörenhetskonsert
  • Köpa instrument till de unga som inte har råd med detta 

- Integration är en av mina hjärtefrågor och jag är tacksam för att Sting uppmärksammar Songlines och deras verksamhet. Projektet ger barn och unga som flytt möjlighet att få uttrycka sig med kultur och musik, säger Alf Norberg ordf kultur-och kompetensnämnden.

Nyfiken på Songlines?

Mer information om Songlines