Region Gävleborg satsar på Kulturarvsår 2018

Regionstyrelsen har beviljat kultur- och kompetensnämndens ansökan om att satsa drygt tre miljoner kronor i regionala utvecklingsmedel till projektet Kulturarvsåret 2018 som omfattar sammanlagt tre år.

I september förra året beslöt EU-kommissionen att föreslå 2018 till ett Europeiskt Kulturarvsår. Flera steg har sedan dess tagits på högsta EU-nivå. Året ska bidra till att främja kulturarvets roll som en av hörnstenarna i den kulturella mångfalden och den interkulturella dialogen, bland annat genom att medverka till att kulturarvet blir tillgängligare för en bredare och mer blandad publik. Detta för att på så sätt främja såväl social inkludering som integration.

- Kultur- och kompetensnämnden vill tillvarata det Europeiska kulturarvsåret 2018 genom att lyfta fram Gävleborgs kulturarv som en regional utvecklingsfaktor. Nu kan vi med avstamp ur EU:s kulturarvsår ta tillvara kulturarvets attraktivitet och upplevelsevärde och på så sätt bidra till att öka kunskapen och stoltheten kring länets kulturarv, säger Alf Norberg, (V) ordförande i kultur- och kompetensnämnden.

Projektet omfattar aktiviteter för att använda kulturarvet för social sammanhållning och integration. EU-kommissionens analys av kulturarvsfrågorna stämmer mycket väl överens med förhållandena i Gävleborg. I länet finns värdefulla kulturmiljöer; längs kust och vattendrag, i skogen, i bruksmiljöerna och i kulturlandskapet. Det är ett rikt kulturarv som bör lyftas fram och uppmärksammas. Då även regeringen nu vill ta fram en samlad kulturarvspolitik ligger frågorna helt rätt i tiden.

- Det känns bra att vara proaktiv i dessa frågor. EU-kommissionens utlysning av ett kulturarvsår är en unik chans för Gävleborg att satsa på hela länets kulturarv. Nu kan vi med avstamp i EU:s kulturarvsår ta tillvara kulturarvets attraktivitet, upplevelsevärde vilket på sikt kan gynna besöksnäringen och på så sätt även företagandet. Samtidigt bidrar vi till att öka kunskapen och stoltheten kring kulturarvet, säger Alf Norberg.

Projektledare för Kulturarvsåret blir Lena Landström, världsarvskoordinator på Länsstyrelsen som nu projektanställs under tre år på kulturutveckling, Region Gävleborg.