Till startsidan

Kulturfrukost

Kulturfrukosten är en mötesplats för verksamma inom kultursektorn i Gävleborg.

Konceptet innebär att vi på ett enkelt sätt tar del av intressanta föredragshållare, diskuterar och möts kring aktuella frågor.

Kulturfrukostarna arrangeras av Högskolan i Gävle, Gävle kommun, Region Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Om du arbetar inom kultursektorn och vill få inbjudan till kulturfrukostarna vänligen skicka en e-post till kulturfrukost@gavle.se 

Ta del av kulturfrukost i efterhand 

Kulturfrukost 2017-05-03

Kulturfrukosten den 3 maj fick besök av Stina Oscarson som ställde sig frågan om – och varför – vi behöver konsten och kulturen just nu; idag. Stina Oscarson är regissör, dramatiker och fri skribent. Hon har tidigare varit chef för Orionteatern i Stockholm och radioteatern vid Sveriges radio. Just nu arbetar hon som frilans och är bl.a engagerad av Högskolan i Gävle för att bygga upp en kurs i hållbar demokrati. Genom hela sitt yrkesverksamma liv har hon ställt sig frågan: är det verkligen konst jag ska arbeta med när världen ser ut som den gör? I en tid med krig, flyktingströmmar, stängda gränser, ökad ojämlikhet och klimatförändringar och när Donald Trump blivit vald till president i USA. Är det verkligen konst vi behöver? Föreläsningen är inramad av musik med Sara Luule Fridholm och Christopher Andersson Bång.


Kulturfrukost 2017-04-05

Författare Erik Olof Wiklund Erik Olof 27 år från Alfta, Hälsingland har ett etablerat konstnär- och författarskap i länet. I sitt skapande söker han kring identitet, symbolspråk och mötet mellan historia och samtid. Hembygden är ofta en utgångspunkt och i konsten är det är mycket hantverk inblandat i installationer. Erik Olof var tidigare i år aktuell med bland annat separatutställning Terminator på Kvarnen i Söderhamn 25 feb – 12 mars 2017. I samband med invigningen lät han slå sönder en Hälsingegårds piñata för att fira Hälsingegårdarna som i år firar 5 år som världsarv. I utställningen visades som exempel även fotoserien Vandringssjön där motivet är en kvinna iförd hembygdsdräkt under vatten. Invigningssången till Terminator i form av kulning, sjöngs genom stora förstärkare från Oscarsborgs torn ut över Söderhamns stad. I hans litteratur och konst är Hälsingegårdarna ett återkommande motiv och på kulturfrukosten kommer fokus att vara på hans projekt kring gårdarna. Från Erik Olofs debutroman utgiven 2008, Breven till Kristina, som utgår från kärleksbrev från 1920-talet, funna på Hälsingegård Söroms. Till konstverket, Det mycket användbara, där de sju världsarvsgårdarna är avporträtterade med akrylfärg för hand på 2 x 3 mm stora linfrön 2017.

Kultufrukost 2017-03-01, Mångstämmigt berättande

Georg Drakos, docent i etnologi, presenterar en kommande bok med titeln Narrativ praxis i vård och omsorg. Narrativ praxis syftar på kompetensen att lyssna och använda berättande i olika yrkespraktiker för att tillförsäkra varje vård- och omsorgstagare en egen röst. Boken är en uppföljning av ett tvåårigt projekt som genomfördes inom ramen för Kulturrådets satsning på ”Kultur för äldre”. Såväl arbetet med boken som det tidigare projektet har baserats på ömsesidiga kunskapsutbyten mellan yrkespraktik, konstnärligt och vetenskapligt arbete. Arbetet har många beröringspunkter med kulturplanens utvecklingsområde om att ta tillvara regionens mångfald av berättelser. Värd är Region Gävleborg

Kulturfrukost 2016-12-7 Anna Williams

”Och jag vet att jag är genial. Agnes von Krusenstjernas brev 1903-1940” Agnes von Krusenstjerna var produktiv både som skönlitterär författare och brevskrivare. Nu har litteraturprofessor Anna Williams samlat ett par hundra brev från en stor del av Agnes von Krusenstjernas liv i sin nya bok ”Och jag vet att jag är genial. Agnes von Krusenstjernas brev 1903-1940” (Albert Bonniers förlag, 2016). Breven är skrivna i Krusenstjernas arbetsrum, i sjuksängen på psykiatriska kliniker och från resor runt om i Europa. De ger oss inblick i hennes dramatiska författarliv. Krusenstjerna vågade skriva öppet om kärlek, samlevnad och sexualitet. Det orsakade både succéer och skandaler. Brevsamlingen innehåller bland annat korrespondens med Bonniers i den s k von Pahlen-fejden. Det är intressant läsning även idag.

Kulturfrukost 2016-11-09

Filippa Barfvestam Utbildare på RFSL med ansvar för hbtq-certifiering

Kulturfrukost 2016-10-05, Reine Lööf

Konstnärlig ledare och regissör på Foajé X REINE LÖÖF är konstnärlig ledare och regissör på Foajé X. De senaste åren har han framförallt inriktat sitt arbete på Community baserad scenkonst.

Kulturfrukost 2016-09-07

Gunnar Ardelius Författare och ordförande i Sveriges Författarförbund Författarförbundets uppgift är att tillvarata författarnas ekonomiska och ideella intressen, så att författarna får så goda möjligheter som möjligt att göra det de är bäst på: att skriva böcker. Upphovsrätten och yttrandefriheten, som utgör grundfundamenten i författarnas rättigheter, är i dag under stark press såväl globalt som lokalt. Författare hotas och förföljs samtidigt som jättar som Amazon och Google försvårar författarnas möjligheter att försörja sig på sitt arbete. Vad krävs för att stärka litteraturens position och öka författarnas trygghet i en tid av stora förändringar? GUNNAR ARDELIUS är författare, född 1981. Hans böcker ges ut i Tyskland, Frankrike, Kina och USA. Sedan 2012 är han ordförande i Sveriges Författarförbund.

Kulturfrukost 2016-05-11, LISA BJURWALD

LISA BJURWALD är prisbelönt journalist och författare till tre reportageböcker om extremhögern. I höst gör hon sin skönlitterära debut med en verklighetsbaserad thriller. Hon sitter i styrelsen till stiftelsen Teskedsorden, en ledande kraft i arbetet för att förebygga intolerans bland unga

Kulturfrukost 2016-03-09 Samhällstrender och kulturvanor

Samhällstrender och kulturvanor-KLARA TOMSON, utredare, Myndigheten för kulturanalys ger en presentation av rapporten Samhällstrender och kulturvanor: en omvärldsanalys. I rapporten utforskas fem utvecklingstendenser i dagens samhälle som kan få konsekvenser för kulturvanorna och kulturpolitiken på 5-10 års sikt eller längre. Omvärldsanalysen har ett särskilt fokus på unga och äldre.

Kulturfrukost 2016-02-03 Offentliga rums betydelse

JENNY GUSTAFSSON, sociolog, Örebro universitet,studerar offentliga rums betydelse för städer, samhälleoch individer. Forskningsintresset riktas främstmot att belysa processer av exkludering och inkludering irelation till offentliga rum. Centrala frågor rör spänningarmellan sociala värden, som till exempel mångfaldoch gemenskap, och hur allmänheten och socialarelationer representeras i offentliga rum.Jenny har varit verksam inom forskningsmiljön Centrumför urbana och regionala studier (Cures), Örebrouniversitet, och undervisat i urbansociologi.

Kulturfrukost 2015-12-09

Fereshteh Ahmadi Attityder till mångfald och invandring Presentation av mångfaldsbarometern 2015 – tio år av attitydmätningar i Sverige Den 9 dec släpps den årliga studien mångfaldsbarometern som kartlägger attityderna till etnisk mångfald bland befolkningen i Sverige. Mångfaldsbarometern har funnits sedan 2005 och skapades vid Uppsala universitet. De senaste två åren har Högskolan i Gävle ansvarat för undersökningen, under ledning av sociologiprofessor Fereshteh Ahmadi. Hon ger oss nu en rapport från den helt färska rapporten. Fereshteh Ahmadi är professor i sociologi vid Akademin för hälsa och arbetsliv, avdelningen för socialt arbete och psykologi, Högskolan i Gävle. Hon är huvudledare i projektet Mångfaldsbarometern. Ahmadi forskar för närvarande om hälsa, coping och kultur. Hon är ansvarig för en internationell studie om religiös och andlig coping.

Kulturfrukost 2015-10-07

Möt den nya konstnärliga ledningen tillsammans med teaterchefen Marcus Hellsten

Kulturfrukost 2015-09-09

I mars i år kom det slutgiltiga beslutet att Gävle blir fristad för en förföljd konstnär. Ett första steg i stadens fristadsarbete är att bli medlem i organisationen International Cities of Refuge Network (ICORN) och i samband med kulturfrukosten kommer medlemshandlingarna att undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Jörgen Edsvik tillsammans med HELGE LUNDE, ordförande ICORN. Lunde kommer att berätta om vad fristadsarbetet innebär internationellt samt vilken roll ICORN har. Gäster är också ÅSA STEINSVIK, fristadskoordinator Stockholm (fristad sedan 1998) samt journalisten och curatorn ASHRAF ATRAQCHI som är ny fristadsförfattare i Stockholm. Ashraf Atraqchi kommer från Mosul i Irak, där han bloggat och skrivit artiklar om stadens kulturskatter som förstörts av extremister. Hans arbete, som bland annat uppmärksammats i irakisk tv, ledde till att han blev utsatt för hot och mordförsök.

Kulturfrukost 2015-05-06. Författaren Anna Jörgensdotter

Författaren Anna Jörgensdotter besöker oss för att berätta om sitt författarskap och om sin nya roman ”Drömmen om Ester” som ges ut i maj.

Kulturfrukost 2015-04-01. Vi kommer aldrig att hitta svenskarnas ursprungsområde.

ANDERS GÖTHERSTÖRM är docent i evolutionär genetik, och verksam vid Arkeologiska Forskningslaboratoriet vid Stockholms Universitet. Anders har stor erfarenhet av arkeogenetik, och leder för närvarande Atlas-projektet, som syftar till att kartlägga den demografiska historien i vår del av världen genom den genetik han hittar i förhistoriska lämningar.

Kulturfrukost 2015-03-04. "Faust" JAN MARK, dramaturg

Fragment av en tragedi JAN MARK, dramaturg, berättar om arbetet med bearbetningen av Goethes Faust. Om vad som strukits, förändrats, behållits, om svårigheter, utmaningar och det roliga med att ta sig an och omvandla kanske ett av världshistoriens största litterära verk.

Kulturfrukost 2015-02-04, Clara Åhlvik

Ond design CLARA ÅHLVIK Museer visar ofta designade föremål som ”goda” och ”fina”. Men alla föremål kan brukas och missbrukas, vissa kan döda och lemlästa, andra har tillverkats under omänskliga förhållanden eller gett upphov till resursslöseri och miljöförstöring. CLARA ÅHLVIK, utställningsproducent berättar om processen bakom den framgångsrika och omdebatterade utställningen Ond design, som visades på Röhsska museet i Göteborg häromåret.

Kulturfrukost 2014-12-03, JONAS MOSSKIN

JONAS MOSSKIN, leg psykolog, organisationskonsult på Organisationspsykologerna. Driver sedan 2007 samtalskoncepten Psykologer tittar på film och Psykologer läser böcker bland annat.

Konsten att delta –vägar in i svenskt kulturliv, 2014-10-01

Sahar Burhan, konstnär och satirtecknare och Ola Öhlin, konstnär och projektledare berättar om erfarenheter från arbetet med att skapa mötesplatser mellan svenska och hitflyttade konstnärer och kulturarbetare, arbetsförmedlingen och kulturbyråkrater.

Kulturfrukost, 2014-09-03

Deltagare; Marit Bergman, artist och mentor Systrarna Gävleborg, Emma Stonegård, deltagare Systrarna Gävleborg Fas 1, Thelma Åberg deltagare Systrarna Gävleborg Fas 2, Neta Norén producent på Kulturutveckling och initiativtagare till Systrarna Gävleborg, Anna Lindqvist, utvecklingsstrateg Landstinget Gävleborg

Kulturfrukost 2014-05-07

Pengar, konst och politik. David Karlsson

Kultur som resurs för samhällsutvecklingen

2014-04-02 Eva-Lisa Krabbe

Kulturfrukost- 2014-03-05. Kulturpolitik och samverkan, Kerstin Brunnberg

Kulturpolitik och samverkan

Kulturfrukost Silvanum, Mikael Wahldén 2014-02-05

HANDISAM

Kulturfrukost 2013-12-04 Silvanum -Jörgen Svensson

Kulturfrukost 2013-12-04 Silvanum

Kulturfrukost 2013-11-05 Silvanum, Freluga Trädgårdsscen.

Freluga Trädgårdsscen Ett sommarparadis och en affärsidé Freluga Trädgårdsscens affärsidé var enkel. ”Sveriges bästa artister skall spela hemma i vår trädgård”. Idag är Freluga Trädgårdsscen, som drivs av syskonen Petra, Linda och Jacob, en av Sveriges mest populära scener. Sveriges bästa artister inte bara spelar där, utan talar sig också varma om såväl spelplatsen som det goda värdskapet som genomsyrar hela verksamheten.

Kulturfrukost 2013-10-02, Pelle Snickars.

Kulturfrukost, Silvanum. Pelle Snickars

Kulturfrukost 2013-09-04, Crowd funding, Max Valentin, Fabel.

Silvanum

Dela denna sida


Publicerad 2013-09-16
Uppdaterad 2017-05-10
Publicerat av webbredaktionen