Om oss

Avdelningen Kulturutveckling arbetar med kultur i hela regionen. Inom verksamheten finns strateger, verksamhetsutvecklare, producenter och handläggare för film, dans, konst, musik, hemslöjd, crossmedia, litteratur och regional biblioteksverksamhet.

Med sakkunskap, överblick och stort kontaktnät är Kulturutveckling ett regionalt resurscentrum för kultur. De tidigare skarpa linjerna mellan olika kulturella uttryck och identiteter är på väg att försvinna. Vi arbetar för att olika kulturområden ska stärka varandra genom korsbefruktningar och samspel.

Vi arbetar med att:

  • Stödja och möjliggöra
  • Samordna, samverka och samarbeta
  • Metodutveckla
  • Tillhandahålla specialistkompetens
  • Fördela projektstöd och bidrag
  • Omvärldsspana och sprida
  • Producera och förmedla produktioner inom musik och dans
  • Arrangera fortbildningar och utvecklingsinsatser
  • Bygga nätverk och skapa mötesplatser

Kulturutveckling representeras också i nationella och internationella samarbeten, arbetsgrupper och nätverk.

Läs mer om våra mål och uppdrag i den regionala kulturplanen.