Om oss

Avdelningen Kultur Gävleborg arbetar med kultur i hela regionen. Inom verksamheten finns strateger, verksamhetsutvecklare, producenter och handläggare för film, dans, konst, musik, hemslöjd, crossmedia, litteratur och regional biblioteksverksamhet.

Kultur Gävleborg driver verksamhetsutveckling inom olika konst- och kulturområden med sakkunskap, överblick och nätverk samt samordnar kultursamverkansmodellens processer i länet.

Vi arbetar med att:

  • Stödja och möjliggöra
  • Samordna, samverka och samarbeta
  • Metodutveckla
  • Tillhandahålla specialistkompetens
  • Fördela projektstöd och bidrag
  • Omvärldsspana och sprida
  • Producera och förmedla produktioner inom musik och dans
  • Arrangera fortbildningar och utvecklingsinsatser
  • Bygga nätverk och skapa mötesplatser

Kultur Gävleborg representeras också i nationella och internationella samarbeten, arbetsgrupper och nätverk.

Läs mer om våra mål och uppdrag i den regionala kulturplanen.