Aktörer med regionalt uppdrag

I nuläget är det följande aktörer som får stöd inom ramen för kultursamverkansmodellen:

  • Arkiv Gävleborg
  • Folkteatern i Gävleborg
  • Gävle Symfoniorkester
  • Hälsinglands Museum
  • Kulturutveckling Region Gävleborg
  • Länsmuseet Gävleborg
  • Riksteatern Gävleborg.

De varaktiga regionala uppdragen konkretiseras i uppdragsöverenskommelser som beskriver hur den regionala kulturpolitiken och kulturplanens prioriteringar omsätts i praktiken av varje verksamhet.

Uppdragsöverenskommelsen tecknas årligen mellan ansvarig nämnd inom Region Gävleborg och verksamhetens styrelse eller nämnd. De följs upp årligen och vidareutvecklas kontinuerligt i dialog mellan parterna.


  Arkiv Gävleborg
Hemsida
Uppdragsöverenskommelse 2017
Årsredovisning 2016
Handlingsplan för tillgänglighet

 

  Folkteatern i Gävleborg
Hemsida
Uppdragsöverenskommelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Handlingsplan för tillgänglighet

 

  Gävle Symfoniorkester
Hemsida
Uppdragsöverenskommelse 2017
Årsberättelse 2016
Handlingsplan för tillgänglighet

 

   Hälsinglands Museum
Hemsida
Uppdragsöverenskommelse 2017
Årsredovisning 2016
Verksamhetsberättelse 2016
Handlingsplan för tillgänglighet

 

    Länsmuseet Gävleborg
Hemsida
Uppdragsöverenskommelse 2017
Årsredovisning 2016
Handlingsplan för tillgänglighet

 


 
 

Riksteatern Gävleborg
Hemsida
Uppdragsöverenskommelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Handlingsplan för tillgänglighet
Checklista miljöarbete 

 

    Kulturutveckling Region Gävleborg
Hemsida
Uppdragsöverenskommelse 2017
Årsrapport 2016
Handlingsplan för tillgänglighet