Dialogmöten/enkäter

Nästkommande kulturplan 2019-2021 ska tas fram i samverkan med länets kommuner och i samråd med kulturlivet, kulturskapare och den ideella sektorn.

Konkret innebär detta att Region Gävleborg samordnar dialoger och samråd med dessa aktörer för att mejsla fram prioriteringar och visioner. Inom denna dialogfas är tanken att få specifika inspel från både kommunerna och civilsamhället, samt varje verksamhetsområde för att tillsammans identifiera utmaningarna och fundera på vad som behövs för att utveckla kultur och konst i länet de kommande åren.

De viktigaste dialogtillfällen och arenor är följande:

  • dialog med länets regionala kulturverksamheter och kommuner
  • det regionala kultursamrådet, med regionens och kommunernas politiker samt styrelseledamöter från varje regional kulturverksamhet
  • Kulturting Gävleborg
  • dialoger alt. enkäter per verksamhetsområde (bibliotekverksamhet, dans, film, hemslöjd, konst, kulturarv/kulturarvmiljö, teater)
  • dialog med civilsamhället och särskilda målgrupper, framför allt via Ideell kulturallians KiCK-projekt.

Alla tillsammans ska vi bidra till framtagande av nästkommande kulturplan, ett regionalt planeringsverktyg som ska fastställas i regionfullmäktige i oktober 2018.