Region Gävleborgs kulturpriser och kulturstipendier 2017

Region Gävleborg delar årligen ut kulturstipendier och kulturpris för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet.

Kulturstipendier och kulturpris delas i första hand ut till enskilda utövare inom kulturområdet som är bosatta inom Gävleborgs län eller som genom sin verksamhet eller sin person har anknytning till länet. Vid ansökningstidens utgång hade 71 stipendieansökningar och 34 förslag på kulturpristagare inkommit.

Kultur- och kompetensnämnden vid Region Gävleborg har vid sitt möte den 3 maj beslutat att dela ut två kulturpris, i form av statyetter av konstnären Diana Andersson, samt sex kulturstipendier om vardera 25 tkr. 

Stipendier och kulturpriser kommer att utdelas vid en ceremoni i samband med Regionfullmäktiges möte i Bollnäs den 14 juni.

Kulturpristagare 2017

Dramatikern, pedagogen och författaren Ulrika Hörberg, Gävle
Kulturpersonligheten Lars Feldtblad, Vallsta

Kulturstipendiater

Musikern Samantha Ohlanders, Järvsö
Musikern Karin Westberg, Järvsö
Dansaren Isabella Amoruso Kokko, Gävle
Textilkonstnären Eva Österberg, Gävle
Serietecknaren och animatören Gustaf Lord, Gävle
Manusförfattaren och regissören Cecilia Olsson samt producenten och projektledaren Ulrika Beijer, bägge från Hudiksvall (delat stipendium).

Motiveringar

Region Gävleborgs kulturstipendium 2017 tilldelas musikern Samantha Ohlanders, Järvsö. 
Samantha Ohlanders vill utveckla sitt musicerande genom ett aktivt reflekterande över de historiska processer som skapat förutsättningarna för hennes eget konstnärskap. Genom en resa i såväl tid som rum planerar hon en djupdykning i sin familjs historia i USA och Hälsingland. Det blir ett komponerande och dokumenterande projekt kring rötter och fötter där Samanthas gedigna bakgrund som folkmusiker och scenartist kommer att vara en utgångspunkt för nya musikaliska upptäckter.

Region Gävleborg vill med kulturstipendiet medverka till att Samantha Ohlanders kan besöka platser och personer som kan vara till inspiration för hennes komponerande. Stipendiet utgörs av 25 000 kronor.

Region Gävleborgs kulturstipendium 2017 tilldelas musikern Karin Westberg, Järvsö. 
Karin Westberg har många års erfarenhet av att spela och skriva musik för barn mellan 0-10 år samt särskilt intresserat sig för musikens betydelse för barns språkliga utveckling. Hon vill nu i samarbete med en logoped utveckla sitt komponerande med inriktning på musik som kan användas till konserter och rytmikövningar för mycket små barn och dokumentera dem genom film.

Region Gävleborg vill med kulturstipendiet medverka till att Karin Westberg kan frigöra tid för sitt projekt. Stipendiet utgörs av 25 000 kronor.

Region Gävleborgs kulturstipendium 2017 tilldelas dansaren Isabella Amoruso Kokko, Gävle. 
Isabella Amoruso Kokko, som började sin dansutbildning på dansgymnasiet vid Vasaskolan i Gävle, har ett genuint intresse av att utveckla sin teknik i modern nutida dans med blandning av olika streetstyletekniker. Hon har nu blivit antagen till en tre månaders utbildning i Los Angeles med koreografen Dana Foglia och hennes danskompani. Här kommer Isabella att utbildas i atletisk hiphop med styrka och orädd samtida dans.

Region Gävleborg vill med kulturstipendiet medverka till att Isabella Amoruso Kokko kan fortsätta att utvecklas som dansare. Stipendiet utgörs av 25. 000 kronor.

Region Gävleborgs kulturstipendium 2017 har tilldelats textilkonstnären Eva Österberg, Gävle.
Eva Österberg arbetar främst med broderi och screentryck men vill bredda och utveckla sitt konstnärliga arbete genom att kombinera bokbinderiets hantverk med traditionella textila tekniker och handgrepp. Hon vill därför under en period arbeta målmedvetet med att tillägna sig praktiska kunskaper i bokbinderi med kulturhistorisk och konstnärlig inriktning.

Region Gävleborg vill med stipendiet medverka till att Eva Österberg under året kan genomföra de utbildningar hon planerar delta i. Stipendiet utgörs av 25 000 kronor.

Region Gävleborgs kulturstipendium 2017 har tilldelats serietecknaren och animatören Gustaf Lord, Gävle.
Efter studier vid bland annat Serie- och bildberättarprogrammet vid högskolan i Gävle arbetar Gustaf Lord sedan många år som serietecknare och animatör. I ett pågående projekt vill han bredda bilden av vår samtid och vår historia genom att skapa lättillgängliga serier. Just nu arbetar han med en historia som skildrar en spionhistoria med verklighetsunderlag som utspelades i Gävle på 1970-talet.

Region Gävleborg vill med stipendiet medverka till att Gustaf Lord kan frigöra tid för att genomföra sitt pågående arbete. Stipendiet utgörs av 25 000 kronor.

Region Gävleborgs kulturstipendium 2017 (delat stipendium) har tilldelats manusförfattaren och regissören Cecilia Olsson samt producenten och projektledaren Ulrika Beijer, bägge från Hudiksvall.
Cecilia Olsson och Ulrika Beijer är de drivande krafterna bakom Scenplats Hudiksvall. De har under åren 2015 - 2017 producerat tre nyskrivna musikteaterföreställningar som kopplar samman Hudiksvalls historia med samtida skeenden. De tre uppsättningarna, 1721, Forsablått och Ett bloss i natten har gjorts i nära samarbete med kommunens skolor och dessutom lockat en stor publik från hela Sverige.

Region Gävleborg vill med det gemensamma stipendiet ge sitt stöd till projektet. Det stipendium som Cecilia Olsson och Ulrika Beijer delar på utgörs av 25 000 kronor.

Kulturpris 2017

Region Gävleborgs kulturpris 2017 tilldelas dramatikern, pedagogen och författaren Ulrika Hörberg, Gävle.
Ulrika Hörberg har sedan början av 1970-talet arbetat med drama tillsammans med vuxna med funktionsvariationer. I mitten av 1970-talet startade hon i Gävle det som sedan kom att bli Gävle Handikappteater. Under åren har hon arbetat med olika åldergrupper och konstellationer på ett sätt som är banbrytande i vårt land. Med skådespelarnas livssituation som grund bidrar hon genom sitt konstnärliga arbete med skärpa, kunnande och humor till att öka förståelse mellan människor och till att sprida glädje, inspiration och framtidstro.

Region Gävleborg vill med kulturpriset hedra och tacka Ulrika Hörberg för hennes banbrytande och viktiga arbete. Kulturpriset utgörs av en statyett av konstnären Diana Andersson.

Region Gävleborgs kulturpris 2017 har tilldelats kulturpersonligheten Lars Feldtblad, Vallsta.
Lars Feldtblad har under många år aktivt arbetat med att levandegöra det hälsingska kulturarvet. Han är känd som den drivande kraften i Arbrå Kyrkbåtsroddare där han under tjugo år medverkat till att tusentals besökare fått prova på att ro. Han är också aktiv både som spelman och som amatörskådespelare. Hans engagemang i världsarvsgården Gästgivars i Vallsta spelar också in för tillgängliggöra en viktig del av länets historia.

Region Gävleborg vill med kulturpriset hedra och tacka Lars Feldtblad för hans betydelsefulla insatser när det gäller att levandegöra det hälsingska kulturarvet. Kulturpriset utgörs av en statyett av konstnären Diana Andersson.