Kulturstipendier och kulturpris

Film: Regionrådet Alf Norberg (V) berättar om 2017 års kulturstipendier och kulturpris.

Region Gävleborg delar år 2017 ut kulturstipendier och kulturpris för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet.

Kulturstipendier och kulturpris delas i första hand ut till enskilda utövare inom kulturområdet som är bosatta inom Gävleborgs län, eller som genom sin verksamhet eller sin person har anknytning till länet.

Region Gävleborgs kulturpriser och kulturstipendier 2017 - läs om pristagarna

Kulturstipendium

Totalt sex arbetsstipendier om vardera 25 000 kr delas ut. Meningen med stipendierna är att ge utövare inom kulturområdet möjligheter att förkovra sig inom sitt område eller förverkliga projekt som är konstnärligt spännande och förnyande men kommersiellt osäkra.

Kulturpris

Kulturpris delas ut till två personer. Priset som består av ett konstföremål delas ut för att hedra en för Gävleborgs län värdefull kulturgärning.

Ansökan och förslag

Blanketter för ansökan om kulturstipendium och förslag till kulturpristagare 2018 kommer att finnas tillgängliga via denna sida efter årsskiftet 2017/2018.