Rekryteringsaktiviteter: Kom och träffa oss

Här kan du se var du har möjlighet att träffa Region Gävleborg under våren och prata med medarbetare om hur det är att jobba i någon av alla våra verksamheter.

Datum Aktivitet Plats Målgrupp
Januari - april Visstidsbemanningen besöker några vård- och omsorgsutbildningar i länet  Gävleborgs län Vård- och omsorgsstudenter (gymnasium och vuxenutbildning)
23 januari Event för sjuksköterskestudenter Gävle Sjuksköterskestudenter, Högskolan i Gävle
30 januari Studentmässan Charisma, Högskolan i Gävle Gävle Sjuksköterske- och socionomstudenter
Februari Event för medicinska sekreterarstudenter Gävle Medicinska sekreterarstudenter, Plushögskolan
Januari och februari AT-info, besök på universitet inför varje AT-tillsättning Örebro, Linköping, Umeå, Uppsala och Stockholm Läkarstudenter
7 februari Vårdmässan, Uppsala universitet Uppsala Studenter inom olika vårdutbildningar
13 februari Studentmässa, Örebro universitet Örebro Studenter inom olika vårdutbildningar samt inom ekonomi, IT, HR mfl
28 februari Sommarjobbsdagen, Högskolan i Gävle Gävle Sjuksköterskestudenter
28 februari Studentmässa, Mittuniversitetet Sundsvall Studenter inom olika vårdutbildningar samt inom ekonomi, IT, HR mfl
23 mars Karriärkväll (Läkartidningen)  Stockholm Specialistläkare
3 - 5 maj Psykologstudenternas kongress Lund Psykologstudenter