Rekryteringsaktiviteter: Kom och träffa oss

Här kan du se var du har möjlighet att träffa Region Gävleborg under våren och prata med medarbetare om hur det är att jobba i någon av alla våra verksamheter.

Datum Aktivitet Plats Målgrupp
Januari - april Visstidsbemanningen besöker några vård- och omsorgsutbildningar i länet  Gävleborgs län Vård- och omsorgsstudenter (gymnasium och vuxenutbildning)
23 januari Event för sjuksköterskestudenter Gävle Sjuksköterskestudenter, Högskolan i Gävle
30 januari Studentmässan Charisma, Högskolan i Gävle Gävle Sjuksköterske- och socionomstudenter
Januari och februari AT-info, besök på universitet inför varje AT-tillsättning Örebro, Linköping, Umeå, Uppsala och Stockholm Läkarstudenter
5 februari Vårdmässan, Uppsala universitet Uppsala Studenter inom olika vårdutbildningar
13 februari Event för medicinska sekreterarstudenter Gävle Medicinska sekreterarstudenter, Plushögskolan
13 februari Studentmässa, Örebro universitet Örebro Studenter inom olika vårdutbildningar samt inom ekonomi, IT, HR mfl
28 februari Sommarjobbsdagen, Högskolan i Gävle Gävle Sjuksköterskestudenter
28 februari Studentmässa, Mittuniversitetet Sundsvall Studenter inom olika vårdutbildningar samt inom ekonomi, IT, HR mfl
21 mars Karriärkväll (Läkartidningen)  Stockholm Specialistläkare
3 - 5 maj Psykologstudenternas kongress Lund Psykologstudenter