Foto: Glada kollegor under Gävle Pride 2017.

Vårt HBTQ-certifieringsarbete

Under 2016 och 2017 genomförde våra ungdomsmottagningar och avdelningarna Kulturutveckling och Folkhälsa och hållbarhet ett systematiskt likabehandlingsarbete i form av att HBTQ-certifiera sina verksamheter tillsammans med RFSL, sedan dess har fler och fler verksamheter följt i deras spår. 

Under 2017 HBTQ-certifierades nämligen också vår koncernstab tillsammans med flera nya verksamheter som listas här nedan. HBTQ-certifieringen är ett bevis på att vi bryr oss om alla människors lika värde och ständigt utvecklar, utmanar och vidgar vårt normkritiska tänkande.

Genom våra HBTQ-certifieringar vill Region Gävleborg belysa att vi aktivt tar ställning för likabehandling och mänskliga rättigheter samt i frågor som rör mångfald och inkludering. Vi är övertygade om att våra olikheter berikar, inspirerar och gör oss unika.


Våra HBTQ-certifierade enheter

 • Koncernstaben
 • Kulturutveckling
 • Ungdomsmottagningarna
 • Folkhälsa och hållbarhet
 • Asyl- och migranthälsan
 • Strategisk kommunikation
 • Företagshälsovården
 • BUP i Bollnäs
 • Asyl- och migranthälsan
 • BUP – Gula villan
 • Västerbergs folkhögskola
 • Forsa folkhögskola

Vi HBTQ-certifierar oss under 2018

 • Utbildningsrådet (Läkarutbildningsorganisationen)
 • BUP - Södertull
 • Bollnäs folkhögskola
 • Kliniskt träningscentrum
 • Arbetsmarknad och kompetens
 • Mödrahälsovården
 • Projektkontoret