Kampanjen Vi ♥ olika

Mångfald och inkludering är för Region Gävleborg en viktig del i vår värdegrund och ger oss både bredd, styrka och variation. Vi vet att rätt mix av människor kommer att stärka vår fortsatta utveckling.

Med vår kampanj vill vi bidra till ökad mångfald och inkludering. Vi ♥ olika för att vi är övertygade om att en kultur där alla får bidra med sina olikheter gör att vi tar vara på mångfalden. Det bidrar till ett mer kreativt och öppet klimat.

Vi ♥ olika för att

  • Vi alltid ser till att ha ett öppet synsätt och vi tror på mångfald.
  • Vi verkar aktivt för att rekrytera medarbetare med skiftande bakgrunder.
  • Vi är övertygade om att team med mångfald har mer kraft, de både tänker utanför ramarna och bidrar därför till ökad kreativitet och innovation.