<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschefer samt en biträdande vårdenhetschef till Vuxenpsykiatrin

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.
Vuxenpsykiatrin i Region Gävleborg står inför flera spännande förändringar med avstamp i utvecklingen av en God och Nära vård för befolkningen i länet. Utgångspunkten för förändringarna är att värna en hållbar utveckling och ledning för den framtida psykiatrin och i samband med detta minska nuvarande medarbetarspann för enhetschefer.

Våra enheter arbetar i enlighet med nationella riktlinjer, lokala vårdprogram och vi har under flera år utvecklat ledningssystemet för att nå en god struktur och kvalité i vården. Under det senaste året har vi fokuserat på att öka tillgängligheten och kontinuiteten för patienterna genom effektivisering av våra processer. Vi ligger idag väl till avseende verksamhetens kvalitetsindikatorer för en god vård.

Arbetsuppgifter

Biträdande vårdenhetschef till öppenvårdsmottagningen i Bollnäs (ref. nummer 56312)
Öppenvården i Södra Hälsingland består idag av två öppenvårdsmottagningar med en vårdenhetschef. För att möjliggöra fortsatt kvalitetsarbete och en mer nära ledning söker vi nu en biträdande vårdenhetschef med ansvar för daglig ledning och styrning av Bollnäsmottagningen. Du kommer att ha personalansvar och sköta rekryteringar för mottagningen.

Två vårdenhetschefer till öppenvårdsmottagningen i Gävle (ref nummer 55098,55686)
Den nuvarande Psykosmottagningen samt Länsverksamheten för ätstörningar (LänsÄt: s vuxenteam) kommer att integreras med Allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Gävle. Den senare kommer delas upp i två nya mottagningar:

Den ena mottagningen kommer att omfatta diagnostikteamet, psykosöppenvården (team 1 och 2) och de allmänpsykiatriska teamen (team 1, 2 och 3).

Den andra mottagningen kommer att omfatta subspecialiserade verksamheter såsom LänsÄt, Digital psykiatri, mottagning för insättning av centralstimulantia för patienter med ADHD/ADD (CS-teamet), team för patienter med behov av långtidsuppföljning (team 4) samt team som arbetar med dialektisk beteendeterapi (team Vågen) i sitt uppdrag.

Kvalifikationer

Har du ett engagemang för att patienter inom hälso och sjukvården ska få bästa möjliga vård, ett vetenskapligt förhållningssätt samt är strukturerad, ansvarsfull och lyhörd? Då kan du vara den vi söker. Vi ser gärna att du har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård, men det är inget krav. Större vikt läggs vid personlig lämplighet.

Tidigare erfarenhet av ledarskap inom liknande organisationer är meriterande.

Nämn också vilken av enheterna som du har bäst lämpad profil för och därtill störst intresse för att leda.

Ansök här