<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Sjuksköterska med nattjänstgöring till psykosenheten Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Psykosenheten är en del av specialistpsykiatrin i Region Gävleborg och omfattar både öppen- och heldygnsvård som är specialiserad mot personer med psykossjukdom. Vid enheten arbetar cirka 50 personer. Enhetens uppdrag innefattar strukturerad diagnostik, vård och behandling för patienter med psykossjukdom som är 18 år och äldre. Verksamheten bygger på teamarbete mellan läkare, sjuksköterskor, psykologer, skötare, socionomer och arbetsterapeuter där Socialstyrelsens riktlinjer är vägledande för hela vårdplaneringen och dess genonförande.

Psykosenhetens verksamhetsidé bygger på en sammanhållen vård kring den enskilde patienten, vilket ställer krav på ett medvetet och utvecklat samarbete mellan såväl den öppna som slutna vården liksom med andra vårdgivare/samhällsinstanser, mellan olika yrkeskategorier och naturligtvis patienten själv och dennes anhöriga.

Arbetsuppgifter

Som sjuksköterska med tjänstgöring natt har du en viktig roll i teamet som arbetar med patientens återhämtning. I samarbete med kollegor från olika yrkeskategorier bedömer du den enskilde patientens behov av stöd, vård och behandling Du arbetar nära patienten och samarbetar med närstående. Du ansvarar för dokumentation och distribution av läkemedel.

Efter en introduktion som är anpassad efter dina behov väntar en stimulerande arbetsmiljö med erfarna arbetskamrater. Arbetet på avdelningen ger dig en bred inblick i olika psykiatriska sjukdomstillstånd.

Kvalifikationer

Vi söker en kollega som är utbildad sjuksköterska. Vi ser gärna att Du är flexibel och ansvarstagande och ser möjligheter istället för hinder. Att du är självständig i ditt arbete är nödvändigt nattetid. Viktigast är att du har ett genuint intresse av att arbeta med människor med psykiatrisk problematik och att du vill vara med och utveckla vår verksamhet. Om detta verkar spännande och du tycker att beskrivningen passar in på dig så väntar vi nu på din ansökan.

Meriterande är yrkeserfarenhet inom området psykiatri/missbruksvård.

Ansök här