<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Arbetsmiljöingenjör till Företagshälsa Region Gävleborg

Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Hudiksvalls-, Bollnäs-, Gävle-, Ockelbo-, Sandvikens-, Ovanåkers-, Söderhamns och Hofors kommuner har tillsammans med Region Gävleborg bildat en gemensam Företagshälsa. På Företagshälsan Gävleborg servar vi därigenom drygt 29000 anställda i länet. Organisatoriskt finns vi i Region Gävleborg. Vi är idag cirka 35 medarbetare med placeringar i Bollnäs, Hudiksvall, Sandviken och Gävle. Mer om oss kan du läsa på vår hemsida www.regiongavleborg.se/foretagshalsan

Arbetsuppgifter

Som arbetsmiljöingenjör verkar du som en oberoende expertresurs som utreder och ger råd, samt tar egna initiativ och kommer med föreslag på lösningar i syfte att förbättra den tekniska arbetsmiljön hos kunden. Du deltar i sammanhang med många externa kontakter och där har du förmåga att se och förstå deras förutsättningar för att bidra till deras arbetsmiljöer. Ibland medverkar du från idé till färdiga lösningar av mindre eller större projekt, där du tillser att den färdiga framtida och säkra arbetsmiljön tas hänsyn till.

I uppdraget ingår också att verka som arbetsmiljökonsulent, där du på ett konsultativt sätt ger stöd till anställda och chefer, både enskilt och i grupp. Du bistår i det systematiska arbetsmiljöarbetet hos våra kunder och ingår i ett multiprofessionellt team. Det främjande och förebyggande arbetet innehåller utbildning, information och rådgivning till både anställda och chefer. Vidare ingår i uppdraget att bistå i förändring och utformning av olika arbetsmiljöer och arbetsplatser.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad arbetsmiljöingenjör med inriktning naturvetenskapliga och/eller tekniska studier. Du har erfarenhet av att arbeta konsultativt, samt har ett intresse att arbeta övergripande som arbetsmiljökonsult förutom dina arbetsuppgifter som arbetsmiljöingenjör. Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta inom företagshälsovård, liksom kunskap om den offentliga sektorn och dess specifika förhållanden. För arbetet behöver du ha goda kunskaper om Arbetsmiljölagen, det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM och gällande föreskrifter. Meriterande är om du har goda kunskaper om fastigheter och dess system vad gäller energi, el, VVS och ventilation samt hur dessa funktioner påverkar och hänger ihop. Du har ett stort tekniskt intresse och lätt för praktisk förståelse.

Som arbetsmiljöingenjör behöver du ha intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och att du anstränger dig för att leverera lösningar. Du samarbetar bra och är en kunskapsresurs för andra inom ditt område, samt arbetar bra med komplexa uppdrag. Vidare behöver du för arbetet ha förmåga att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden, samt visa omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du har kommunikativ förmåga vilket du visar genom att du lyssnar och är mottaglig för motparten, samt anpassar dig till situationen. Slutligen behöver du ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ha förmåga att själv strukturera ditt angreppssätt och driva processer vidare.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Körkort erfordras.

Ansök här