<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Enheten för informationsförvaltning söker en registrator

Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Region Gävleborgs informationsförvaltande funktioner är i ett utvecklingsskede och nu söker vi en registrator till enheten för informationsförvaltning på kansliavdelningen. Kansliavdelningen är placerad i Region Gävleborgs stab, underställd kanslidirektören. På enheten finns 13 medarbetare inom områdena informationssäkerhet, dataskydd, registratur och regionarkiv.

Vi söker dig som har ett genuint intresse av informationsförvaltning och erbjuder ett utmanande arbete. Du kommer att arbeta i nära samarbete med övriga informationsförvaltande funktioner.

Arbetsuppgifter

Du kommer i första hand att arbeta med:

• central posthantering, registrering och hantering av allmänna
handlingar,
• att utveckla registrering av allmänna handlingar, samt
• att utveckla funktionens arbetssätt och tillsammans med andra medarbetare ständigt förbättra rutiner och processer

Du kommer att arbeta med att säkerställa att det finns ändamålsenliga rutiner för posthantering, diarieföring, registrering av handlingar och utlämnande av allmänna handlingar. Du kommer även att tillsammans med övriga funktioner på enheten för informationsförvaltning att samordna arbetet med att ta fram förslag till uppdaterade informationsförvaltningsplaner samt att följa upp att dessa följs.

Under året kommer enheten att påbörja ett utvecklingsarbete inom regionen för att effektivisera administrativa processer samt processkartlägga information, vilket innebär att du får stora möjligheter att påverka framtida utveckling.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

• högskoleutbildning inom arkiv- och informationsvetenskap, juridik eller statsvetenskap eller en bakgrund som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• goda kunskaper i kommunallagen förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen
• erfarenhet av liknande arbete är meriterande
• gärna erfarenhet av ärendehanteringssystemet Platina

Du är en utvecklingsinriktad person och har erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig verksamhet. Du har erfarenhet av att arbeta med elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor samt vana av att utbilda verksamhetsföreträdare om ärendehantering.

För att möta tjänstens utmaningar behöver du vara strukturerad och kunna prioritera dina arbetsuppgifter. Det är viktigt att kunna samarbeta men även att kunna arbeta självständigt. Du är noggrann, pedagogisk och har en god service- och ansvarskänsla. Du har förmåga att kunna ta initiativ och vara kvalitetsmedveten samt att dela aktivt med dig av ny kunskap och idéer och att bidra till det gemensamma utvecklingsarbetet. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.

Ansök här