<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Enhetschef strategiskt inköp till Inköpsavdelningen

Vi tänker nytt inför framtiden! Affärsdrivet inköp och hållbara leverantörer för ett livskraftigt Gävleborg är vår nya inköpsvision. För att stötta denna gör inköpsavdelningen om och söker nu 3 enhetschefer inom strategiskt/taktiskt inköp. Rollen kommer att innebära dels ett chefsansvar, men också operativt arbete tillsammans med dina medarbetare i teamet. Du kommer att vara underställd avdelningschefen och tillsammans med dina tre enhetschefskollegor ingå i avdelningens ledningsgrupp.

Vi söker en enhetschef per kategoriområde:
• Sjukvård (Köpt vård, bemanning, vårdförbrukningsvaror, medicinteknik, hjälpmedel)
• Övergripande material och tjänster / IT
• Facility management / Fastighet / Fordon / Transport

Det är viktigt att du i din ansökan skriver vilket/vilka av dessa områden som du är intresserad av och söker enhetschefstjänsten för.

Inköpsavdelningen ansvarar för samtliga upphandlingar inom Region Gävleborg, tillsammans uppgår inköpen till cirka 5 miljarder kronor per år. Upphandlingarna sker enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Vi använder det elektroniska upphandlingsstödet Tendsign, samt tillämpar e-handel där vi använder Visma Proceedo.

Inköpsavdelningen ansvarar för att på ett resurseffektivt och affärsmässigt sätt tillhandahålla och koordinera verksamheternas behov av köpta varor och tjänster, som vi gör tillgänglig för avrop i vårt inköpssystem.

Inom inköpsavdelningen arbetar i dagsläget ett tjugotal medarbetare med kvalificerade upphandlingar och avtalsuppföljning för regionens alla inköpskategorier, från vårdförbrukningsartiklar till övergripande produkter och tjänster.

Arbetsuppgifter

Leda en mindre enhet med 5-8 medarbetare inom utvalda kategoriområden med framtagande av kategoristrategier, avtalsuppföljning och upphandling. Roller i medarbetargruppen är avtalscontroller och upphandlare.

Tillsammans med gruppen:

• Vara delaktig i Region Gävleborgs skapande av övergripande inköpsstrategier.

• Kartlägga kategorin genom samarbete med interna och externa parter och utifrån behovet arbeta fram och implementera en kategoristrategi och underliggande upphandlingsstrategier

• Kategoristrategin ska baseras på hela produktions- och försörjningskedjan och ta hänsyn till hela livscykeln för produkten/tjänsten.

• Säkerställa att mål i inköpsstrategin, t.ex. miljö, hållbarhet och socialt ansvar, tydliggörs i kategoristrategi och avtal

• Genomföra behovsanalys och marknadsundersökningar samt leverantörsträffar inför planerade upphandlingar inom prioriterade områden.

• Identifiera eventuella alternativ till traditionella upphandlingsförfaranden.

• Informera, utveckla och väcka intresse ute på marknaden inför upphandlingarna och anpassa strategierna till marknadssituationen.

• Definiera och följa upp mål/nyckeltal för kategorin/leverantörer genom aktivt arbete med spendanalyser och leverantörsmarknadsanalyser.

• Aktiv leverantörsuppföljning och utveckling genom styrkort, samverkan, leverantörsträffar, besök och revisioner.

För tjänsten inom Kategorin Facility Management/Fastighet/Fordon/Transport ingår rollen som regionalsamordnare (Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland) för Hållbar Upphandling inom livsmedel. (http://www.hållbarupphandling.se/)

Kvalifikationer

Stort intresse för att leda och coacha medarbetare. Erfarenhet av strategisk/taktiskt inköpsarbete. God förmåga att integrera och kommunicera med andra människor.

Språk: Svenska och engelska i tal och skrift. Akademisk utbildning som civilekonom, civilingenjör eller liknande, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom lång arbetserfarenhet inom relevant område.

Meriterande:
• Upphandling inom offentlig sektor (LOU, LUFS)
• Kategorikunskap inom aktuellt område
• Tidigare chefserfarenhet
• Deltagit i eller drivit större förändringsarbeten

Körkort erfordras.

Ansök här