<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Psykolog till Vuxenhabiliteringen i Gävle

Vuxenhabiliteringen är en länsövergripande specialistverksamhet med mottagning i Hälsingland och Gästrikland, inom verksamhetsområdet familjehälsa, habilitering och barnpsykiatri. I uppdraget ingår att ha särskild kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser hos personer som fyllt 18 år med:

• Intellektuell funktionsnedsättning/Utvecklingsstörning
• Autismspektrumtillstånd (Autism och Aspergers syndrom)
• Betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder
• Medfödda eller tidigt förvärvade rörelsehinder

Målet med våra insatser är att främja vardagsfungerande och delaktighet för den enskilde individen.

På enheten finns en disputerad psykolog som ansvarar för och samordnar forskningen. Det övergripande syftet med forskningen på vuxenhabiliteringen är att utveckla och kliniskt pröva interventioner som på olika sätt kan främja delaktighet och vardagsfungerande hos personer med intellektuella/kognitiva funktionsnedsättningar. Bland annat pågår ett projekt kring social sårbarhet, kognitiv inlärningsförmåga och social problemlösningsförmåga hos personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Det pågår ett systematiskt arbete med att implementera nya och vidareutveckla befintliga interventioner till personer med funktionsnedsättning.

Vi erbjuder dig ett trevligt arbetsklimat med nära kollegialt samarbete där du själv planerar din arbetsdag. Du kommer att ingå i ett välfungerande team tillsammans med 15 kollegor med bred erfarenhet. Teamet består av fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, psykologer och administrativ personal.

Tjänstens placeringsort är Gävle. Arbetstiden är måndag till fredag dagtid, flextid.

Arbetsuppgifter

Då en av våra psykologer gått vidare till annat arbete söker vi nu en ny psykolog till vårt team i Gävle.

Tillsammans med psykologskollegor och andra professioner inom habiliteringen kommer du att arbeta med habiliterande insatser, i grupp och enskilt och i nära samverkan med andra samverkansparters i övrig specialistvård, primärvård, kommuner och myndigheter. Stor vikt läggs vid god förmåga att arbeta tvärprofessionellt.

Som psykolog i teamet bidrar du bland annat med ett psykologiskt och psykoedukativt helhetsperspektiv i kartläggningar av behov och i habiliteringsinsatser till individer med funktionsnedsättning, till närstående samt till andra personer i individens nätverk. Som psykolog bidrar du också med specifik kompetens kring exempelvis psykologiska insatser och neuropsykologi.

I psykologens arbete kan det ingå att ge:
• information om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser
• psykologisk behandling, enskilt och i grupp, till individen
• anhörigstöd enskilt och i grupp
• i samverkan med andra yrkesgrupper i teamet leda och utveckla psykoedukativa gruppinsatser som exempelvis individer som nyligen fått diagnos autism, vardagssamtal och kommunikation, stress- och ångesthantering i relation till funktionsnedsättningen
• konsultation till, och samverkan med, andra verksamheter
• delta utredningsteam för intellektuell funktionsnedsättning
• göra bedömningar av habiliteringsbehov i samband med nybesök

Arbetsuppgifterna fördelas utifrån intresse och kompetens. Teamet präglas av ett gott arbetsklimat med framåtanda och vilja till utveckling och på vuxenhabiliteringen bedriver vi olika forskningsprojekt.

Kvalifikationer

Vi söker en psykolog som vill vara med och utveckla Vuxenhabiliterinen så vi på en vetenskaplig grund kan fortsätta möta individernas behov. Vi ser att du har god data- och dokumentationsvana och tidigare erfarenhet inom habiliteringsarbete är meriterande. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga, initiativförmåga och även god förmåga att arbeta självständigt är värdefulla egenskaper hos oss.

Vi ser gärna sökanden som är intresserade av att delta i pågående utvecklings- och forskningsprojekt. Vi ser det också som viktigt att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund, Professionalism & ansvar, Respekt & ödmjukhet och Öppenhet & ärlighet.

B-körkort erfordras då det ingår resor i tjänsten. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök här