<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef till IVA Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

VO Anestesi bedriver högkvalitativ anestesi-, operations-, intensiv- och uppvakningsvård, smärtcentrum, samt sterilcentral. Med verksamhet i både Gävle och Hudiksvall ger vi service till samtliga opererande verksamheter inom Region Gävleborg och genomför såväl planerade som akuta åtgärder av personal specialiserad inom An-Op-IVA. Vi är ett välfungerande, ISO-certifierat verksamhetsområde med gott samarbete över länet. Inom verksamhetsområde Anestesi arbetar totalt 450 medarbetare och omfattar förutom verksamhetschefen, 14 vårdenhetschefer i linjefunktion, två lokalt ansvariga driftchefer, vårdutvecklare, kvalitetssamordnare, läkare, operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, intensivvårdsjuksköterskor, allmän sjuksköterskor, undersköterskor, steriltekniker och chefssekreterare. Vi är stolta över vår verksamhet och arbetar systematiskt med fokus på kvalitet och patientsäkerhet.

Intensivvårdsavdelningen IVA i Gävle har ett uppdrag att hantera de svårast sjuka patienterna, vilket ställer stora krav på verksamheten. Vi håller en hög nivå i jämförelse med andra intensivvårdsavdelningar i Sverige.

Tillsammans med övriga vårdenhetschefer ingår du i verksamhetsområdets chefsgrupp, där du har ett ansvar för helheten inom verksamhetsområdet. I uppdraget som vårdenhetschef ingår bland annat att ha ledningsansvar för enhetens personal, ekonomi och arbetsmiljö, produktion, patientsäkerhet, verksamhetsutveckling och samverkan med andra chefer. Du har vidare ett utpekat arbetsgivaransvar inom de områden som regleras av lagar och förordningar.

Arbetsuppgifter

Till vår intensivvårdsavdelning på Gävle sjukhus söker vi nu en vårdenhetschef i delat ledarskap som vill samarbeta för att aktivt fortsätta utvecklingen av verksamheten. Vi ser att du som söker är rättvis, tydlig och organiserad i ditt ledarskap. Vi erbjuder högkvalitativ intensivsjukvård och servar övriga specialiteter på sjukhuset, dygnet runt. Vi har medarbetare med kompetens som intensivvårdsjuksköterska och undersköterska.

Som ny chef och kollega erbjuder vi dig;
• Trivsam patientfokuserad miljö
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Ett gott samarbete med övriga i chefs- och stabsfunktion inom VO anestesi
• Generöst friskvårdsutbud

Rollen som vårdenhetschef i delat ledarskap innebär att du och din chefskollega har gemensamt ansvarar för intensivvårdsavdelningen i Gävle. Chefskapet är likställt men ni ansvarar för halva personalen vardera. Arbetet som vårdenhetschef innebär att du arbetar i linjeorganisation och är direkt underställd verksamhetschefen. Då rollen som vårdenhetschef är förenat med ett operativt ledarskap förväntas du agera som en förebild utifrån Region Gävleborgs gemensamma värdegrund;

• Professionalism och ansvar
• Respekt och ödmjukhet
• Öppenhet och ärlighet

Kvalifikationer

Vi söker dig som:
• Har en tydlig ledarskapsförmåga, med tidigare erfarenhet av chefskap
• Har lätt för att samarbeta
• Gillar utmaningar och vill jobba för framtiden
• Är rättvis, tydlig och organiserad i ditt ledarskap med god förståelse för de olika yrkeprofessionerna och förmåga att tillvarata allas kompetens så att medarbetarna och verksamheten utvecklas
• Skapar delaktighet och engagemang genom tydliga mål, är lyhörd till idéer och skapar förutsättningar att vidareutveckla dessa

Vi ser gärna att du har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård, men det är inget krav. Större vikt läggs vid personlig lämplighet. Det är meriterande med kunskap om och erfarenhet från operationsverksamhet.

Vi lägger stor vikt vid ett ledarskap i samverkan då grunden för oss är ett gemensamt ansvar för vår gemensamma patient.

Vi arbetar med löpande urval.

Ansök här