<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Psykolog/PTP-psykolog till allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

På allmänpsykiatriska mottagningen arbetar elva legitimerade psykologer och några PTP-psykologer. Alla medarbetare erbjuds extern handledning och möjlighet till vidareutbildning.

Vuxenpsykiatrins hela verksamhetsområde har genomfört en "behovsplanering" en sorts inventering för att säkerställa strukturerade vårdprocesser, god och ändamålsenlig vård vilket är ett arbete som kommer att fortlöpa över tid.

På mottagningen finns en psykoterapisamordnare som driver utvecklingsarbete kopplat till mottagningens och verksamhetsområdets psykoterapier.

Mottagningen svarar för insatser på specialistnivå där alla psykiatriska tillstånd så som affektiva sjukdomar, personlighetsstörningar, ångesttillstånd och ADHD behandlas med undantag för psykossjukdomar och ätstörningar. Detta då det finns separata mottagningar för dessa tillstånd.

Som psykolog på mottagningen ingår man i ett tvärprofessionellt team kring patienterna. Det finns en tydlig struktur, där alla patienter inledningsvis genomgår strukturerad diagnostik och där vårdplanen läggs upp i samverkan med patienten, närstående och med stöd av gällande vårdprogram. Detta för att alla patienter skall erhålla evidensbaserad vård och behandling utifrån varje patients förutsättningar.

Mottagningen har en ambition att ligga i bräschen för en evidensbaserad praktik varför det finns ett väl genomarbetat ledningssystem med rutiner och diagnosspecifika vårdprogram.

Arbetsuppgifter

I tjänsten som psykolog på den allmänpsykiatriska mottagningen ingår du i ett av våra behandlingsteam samt i vårt diagnostikteam. Arbetsuppgifterna i behandlingsteamet består i att bedriva KBT-terapier enskilt och i grupp, delta i behandlingskonferenser och vårdplaneringar. I diagnostikteamet arbetar vi med strukturerad diagnostik och bedömningar. Vi utför olika typer av psykologiska test så som WAIS-IV samt semistrukturerade intervjuer utifrån exempelvis M.I.N.I, SCID-II och DIVA. Mottagningen har även tillgång till Qb-test för monitorering av ADHD.

Vi erbjuder:

• En kunskapsintensiv miljö där du kommer att medverka i planeringsdagar, forskningsluncher och PTG-möten.

• Kvalificerad extern handledning.

• Intern handledning på plats för dig som är PTP-psykolog. För PTP-psykologer har Region Gävleborg även ett PTP-program med en studierektor som ordnar regelbundna träffar och kompetensutveckling.

• Olika typer av karriärs- och utvecklingsförmåner, exempelvis; Interna kurser och fortbildning, flexibel arbetstid, friskvård samt växling av semesterdagstillägg.

Kvalifikationer

• Psykolog legitimation eller tjänstgöring som PTP
• Grundläggande psykoterapeutisk utbildning i KBT
• Förmågan att kunna arbeta självständigt och i team
• Det är meriterande om du har erfarenhet av att göra neuropsykiatriska utredningar med kunskaper om utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och olika utredningsinstrument såsom MINI, SCID, DIVA, IDA och WAIS

Vi lägger stort värde vid dina personliga egenskaper.

Ansök här