<< Tillbaka till listan över lediga jobb

HR-konsult till HR-rekrytering

HR-avdelningens uppdrag är att leverera tjänster inom HR- området, med rätt innehåll, kvalité och omfattning till Region Gävleborgs övriga verksamheter. Vårt fokus är alltid på kunden och våra värderingar bygger på respekt & ödmjukhet, öppenhet & ärlighet och professionalism & ansvar.

Nu bygger vi upp en rekryteringsenhet och skapar ett helt nytt team! Den nya, centraliserade rekryteringsfunktionens uppdrag är att stödja verksamheterna med kvalitativa och professionella rekryteringar, och enheten kommer även att ansvara för närliggande processer så som annonsering, arbetsgivarvarumärke och rekryteringsaktiviteter. Två av tjänsterna är avsedda för rekrytering av läkare och övrig sjukvårdspersonal med legitimationsyrken från Europa eller från tredje land, dvs utanför Europa.

Arbetsuppgifter

Som medarbetare i rekryteringsteamet och med ansvar för rekrytering av läkare och övrig legitimerad sjukvårdspersonal från tredje land bidrar du till Region Gävleborgs långsiktiga personalförsörjning. Gruppen av sökande utgörs dels av personer placerade i kommunerna runt omkring i Gästrikland och Hälsingland men även personer som spontant sökt sig till Region Gävleborg, från Sverige, Europa eller utanför Europa, dvs tredje land.

Din roll går ut på att koppla sökande med ovanstående bakgrund till chef/arbetsgivare inom lämpligt verksamhetsområde, hänsyn behöver tas till såväl chefens önskemål samt den enskilde läkarens allmänna förutsättningar och individuella behov. I arbetet ingår kontakter med Migrationsverket, Socialstyrelsen, Arbetsförmedling, olika utbildningsanordnare såsom Komvux, folkhögskola och övriga.

Kvalifikationer

För att klara av detta mycket spännande och utmanande jobb måste du tycka om att möta eller på annat sätt ha kontakt med många människor - varje dag! Allt från framtida medarbetare som är på väg mot svensk legitimation, chefer i vår organisation och olika myndigheter samt kollegor inom HR som behöver råd och stöd inom området.

Du måste vara lite av en problemlösare! Det mesta går att lösa med tillräckligt mycket kunskap och insikt inom området som verkligen är vidsträckt. Vi värdesätter om du har inblick i Migrationsverkets sätt att arbeta med personer från tredje land som söker arbetstillstånd, likaså är det bra om du har vissa kunskaper i hur arbetsförmedlingen arbetar med målgruppen. Kunskap om hur olika utbildningsinstanser som Komvux och Folkhögskola arbetar med språkutveckling/språknivåer, språktester etc.

Det är meriterande om du har relevant examen från högskola eller universitet, företrädesvis PA.

Ansök här