<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Verksamhetschef till verksamhetsområdet Ambulans och akut

Region Gävleborg har ansvar för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland ansvarsområdena finns hälso- och sjukvård, folkhälsa, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur. Vi arbetar för hög kvalitet, professionalism och effektiva tjänster till gagn för vår befolkning. Med drygt 5 400 anställda är hälso- och sjukvården i Region Gävleborg en av länets största arbetsgivare och en viktig aktör för utvecklingen av ett livskraftigt Gävleborg.

Verksamhetsområdena inom hälso- och sjukvården är länsövergripande under ledning av en verksamhetschef. Vår ledarskapsstrategi grundas på samarbete och tillitsstyrning, med mandat att fatta beslut så nära verksamheterna som möjligt. Vi utgår ifrån målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient, vilket innebär att vi strävar efter att tillsammans underlätta patientens väg genom vården.

Under de kommande åren kommer vi att utveckla hela vår hälso- och sjukvård närmare patienterna (God och nära vård i Gävleborg), med hjälp av nya arbetssätt och nya tekniker. Vi projekterar även för stora nybyggnationer av våra vårdenheter och sjukhus i Gävle och Hudiksvall.
Nu söker vi dig som vill bli chef för Verksamhetsområde Ambulans och akut.

Välkommen med din ansökan

Arbetsuppgifter

Verksamhetsområdet Ambulans och akut i Region Gävleborg ansvarar för att möta befolkningens behov av hjälp vid akuta sjukdomar eller skador och ansvarar för transporter med hög medicinsk kompetens. Verksamhetsområdet har en kostnadsbudget på ca 380 mnkr och drygt 365 medarbetare, fördelade på två akutmottagningar vid sjukhusen i Gävle och i Hudiksvall och på sex geografiska ambulansområden. Akutmottagningarna i Gävle och Hudiksvall har 41000 respektive 28000 besök per år och ambulansenheterna ansvarar för 43000 uppdrag varje år.

Verksamheten har nio förstalinjechefer, en biträdande verksamhetschef, eget HR- och controllerstöd, kvalitetsutvecklare, projektledare samt en medicinskt ansvarig läkare.

Vi söker en chef och ledare som får uppdraget att förvalta och vidareutveckla akut- och ambulanssjukvården inom länet. I uppdraget ingår att tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare utveckla den länsövergripande strategin och riktningen för länets framtida akut- och ambulanssjukvård, i samarbete med övriga vårdgivare.

Du kommer att ansvara för personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, medicinska och ekonomiska resultat och utveckling i samverkan med hälso- och sjukvårdens samtliga verksamhetsområden och andra relevanta huvudmän.

Kvalifikationer

Vi söker en ledare som är engagerad, delaktiggörande och har god samarbetsförmåga. Du är en god kommunikatör och har förmåga att skapa förtroende, samsyn och leda genom andra. Du behöver ha en god förmåga och erfarenhet av att strategiskt och länsövergripande kunna planera, koordinera och följa upp såväl pågående som nya verksamhetsövergripande arbeten i samarbete med andra enheter.

Du har relevant vårdutbildning samt erfarenhet från ledarskap inom hälso- och sjukvård, där du har arbetat med större förändrings- och utvecklingsprocesser. Du har erfarenhet av att fungera som chef för andra chefer. Erfarenhet från akut- eller ambulanssjukvård är meriterande. Du har förmåga att genom dialog och förankring med chefer och medarbetare formulera visioner, tydliggöra och förmedla verksamhetens mål för att därigenom skapa engagemang och framgång.

Höga krav finns på såväl samverkan som självständighet. Uppdraget innebär mycket kontakter med såväl interna som externa aktörer och förutsätter god samarbetsförmåga.

VI ERBJUDER
Region Gävleborg erbjuder ett meningsfullt arbete i en spännande arbetsmiljö. Här finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter och en bra miljö att leva och bo i. Du får möjlighet att arbeta i en dynamisk verksamhet där du och dina medarbetare har goda möjligheter till utveckling och forskning. Tjänsten är en heltidsanställning med tillsättning så snart som möjligt.

Ansök här