<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Verksamhetschef till verksamhetsområdet Onkologi

Region Gävleborg har ansvar för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland ansvarsområdena finns hälso- och sjukvård, folkhälsa, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur. Vi arbetar för hög kvalitet, professionalism och effektiva tjänster till gagn för vår befolkning. Med drygt 5 400 anställda är hälso- och sjukvården i Region Gävleborg en av länets största arbetsgivare och en viktig aktör för utvecklingen av ett livskraftigt Gävleborg.

Verksamhetsområdena inom hälso- och sjukvården är länsövergripande under ledning av en verksamhetschef. Vår ledarskapsstrategi grundas på samarbete och tillitsstyrning, med mandat att fatta beslut så nära verksamheterna som möjligt. Vi utgår ifrån målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient, vilket innebär att vi strävar efter att tillsammans underlätta patientens väg genom vården.
Under de kommande åren kommer vi att utveckla hela vår hälso- och sjukvård närmare patienterna (God och nära vård i Gävleborg), med hjälp av nya arbetssätt och nya tekniker. Vi projekterar även för stora nybyggnationer av våra vårdenheter och sjukhus i Gävle och Hudiksvall.
Nu söker vi dig som vill bli chef för Verksamhetsområde Onkologi

Välkommen med din ansökan

Arbetsuppgifter

Verksamhetsområdet onkologi har som uppdrag att bedriva specialiserad vård och behandling inom onkologi till patienter med diagnostiserad cancer i Region Gävleborg, med ett upptagningsområde på ca 286 000 invånare. Genom särskilda avtal erbjuds patienter från Dalarna och norra Uppland också vård hos oss.
Inom kliniken finns följande enheter: mottagning, en enhet för kliniska prövningar, dagsjukvård, strålbehandling, PICC-line mottagning, vårdavdelning och specialiserad länsövergripande palliativ vårdenhet.
Verksamhetsområdet har 120 medarbetare, 5 förstalinjechefer, eget HR- och controllerstöd och kvalitetssamordnare.

Vi söker en chef och ledare som får uppdraget att förvalta och vidareutveckla den onkologiska vården nationellt och inom regionen. I uppdraget ingår att tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare utveckla den länsövergripande strategin och riktningen för cancervård, i samarbete med övriga vårdgivare.

Du kommer att ansvara för personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, medicinska och ekonomiska resultat och utveckling i samverkan med hälso- och sjukvårdens samtliga verksamhetsområden och andra relevanta huvudmän.

Kvalifikationer

Du har en relevant akademisk utbildning och erfarenhet från ledarskap inom hälso- och sjukvård. Det är meriterande om du har specialistutbildning och/eller erfarenhet inom området onkologi.
Du vill leda och stimulera till utveckling och förbättring av onkologisk verksamhet samt har förmåga att formulera konkreta mål och leda verksamheten till en fortsatt hög måluppfyllelse.
Du tillvaratar och utvecklar medarbetarnas kunskaper, erfarenheter, initiativkraft och skapar bra förutsättningar för god arbetsmiljö och arbetsglädje.
Höga krav finns på såväl samverkan som självständighet. Uppdraget innebär mycket kontakter med såväl interna som externa aktörer och förutsätter god samarbetsförmåga.

PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att kunna arbeta verksamhetsutvecklande med patienten i fokus i linje med regionens värdegrund. Stor vikt kommer även att läggas vid personlig lämplighet.

VI ERBJUDER
Region Gävleborg erbjuder ett meningsfullt arbete i en spännande arbetsmiljö. Här finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter och en bra miljö att leva och bo i. Du får möjlighet att arbeta i en dynamisk verksamhet där du och dina medarbetare har goda möjligheter till utveckling och forskning. Tjänsten är en heltidsanställning med tillsättning så snart som möjligt.

Ansök här