<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef till klinisk kemi och transfusionsmedicin södra Hälsingland

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Laboratoriemedicin har cirka 180 medarbetare med verksamhet på flera orter i länet. Vår verksamhet är i ständig utveckling och bedrivs i moderna och ändamålsenliga lokaler. Laboratoriemedicin består av specialiteterna klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och cytologi samt transfusionsmedicin. Vi finns på orterna Gävle, Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Sandviken och Söderhamn.

Vår nuvarande vårdenhetschef vid enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin södra Hälsingland går nu i pension och vi söker därför en ersättare med goda ledaregenskaper och förmåga att driva utvecklingsprocesser i samverkan med enhetens medarbetare, samt övriga ansvariga inom verksamhetsområdet.

Arbetsuppgifter

Enheten för klinisk kemi och transfusionsmedicin södra Hälsingland består av laboratorierna i Bollnäs och Söderhamn och tillhandahåller laboratorieservice och medicinsk kompetens inom bland annat kemi, hematologi, blodgivning och provtagning. Den akuta delen av verksamheten i Bollnäs är öppen dygnet runt. Enheten har cirka 30 medarbetare varav majoriteten är biomedicinska analytiker och laboratorieassistenter.

Som vårdenhetschef erbjuder vi dig ett stimulerande och omväxlande arbete där du jobbar tätt tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare på enheten och kollegor i ledningsgruppen. Du är direkt underställd verksamhetschefen för Laboratoriemedicin och ingår i ledningsgruppen tillsammans med verksamhetsområdets övriga vårdenhetschefer. I uppdraget som vårdenhetschef ingår att ha ansvar för enhetens personal, ekonomi, arbetsmiljö, produktion, patientsäkerhet och verksamhetsutveckling.

Du har också ett ansvar för helheten inom såväl verksamhetsområdet som för hela hälso- och sjukvården.

Då rollen som vårdenhetschef är förenad med ett operativt ledarskap förväntas du agera som en förebild utifrån Region Gävleborgs gemensamma värderingar;

• Professionalism och ansvar
• Respekt och ödmjukhet
• Öppenhet och ärlighet

Kvalifikationer

Vi söker en öppen och lyhörd chef som skapar delaktighet och motivation. Du ser dialog som ett viktigt verktyg i kontakten med medarbetare, kollegor och andra interna och externa aktörer. Du uppmärksammar och utvecklar individer, har förmåga till nytänkande och vill driva utveckling framåt. Som ledare är du målinriktad och eftersträvar tydlighet. Du har en god förmåga till struktur och planering. Att ge förutsättningar till delaktighet ser du som en naturlig del i arbetet. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som chef och ledare med personal- och budgetansvar.

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet eller annan utbildning och erfarenhet som bedöms som likvärdig. Uppdraget bygger på att du känner stimulans av att verka i en miljö som präglas av helhet, samverkan och flexibilitet.
Tidigare arbete med processer, utvecklings- och förändringsarbete anses meriterande.

Ansök här