<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Psykolog till Barn- och familjehälsa Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Vårdenheten heter Familjehälsa Gävle centrum och ingår i Verksamhetsområde Familjehälsa. Barn- och familjehälsa är en psykosocial verksamhet som riktar sig till blivande föräldrar, barn 0-12 år och deras föräldrar. Mottagningen är en första instans för blivande föräldrar eller barn vars bekymmer finns i familjesituationen eller hos barnet själv. Verksamheten fungerar tillsammans med Gävle ungdomsmottagning som första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa för åldersgrupp 0-17 år. Inom vårdenheten finns verksamheterna Gävle Barn- och familjehälsa 0-12 år, Gävle Ungdomsmottagning 13-23 år samt Flyktingtraumaenhet Gävleborg.

Barn- och familjehälsa består av en stabil arbetsgrupp med 9 psykologer och 2 socionomer. Inom vårdenheten, som idag består av totalt 24 medarbetare, arbetar dessutom på flyktingtraumaenheten 2 psykologer och på ungdomsmottagningen 5 socionomer, 5 barnmorskor och en undersköterska. Vi finns i lokaler i centrala Gävle, nära järnvägsstationen.

Arbetsuppgifter

Är du psykolog och vill jobba med tidiga insatser på primärvårdsnivå för att minska eller förhindra psykisk ohälsa hos blivande eller nyblivna föräldrar och barn? Vi vill ha dig i vårt team!

Arbetet är självständigt och består av stöd och behandling inom Barn- och familjehälsa för målgruppen gravida, nyblivna föräldrar och barn 0-5 år. I rollen som mödra- och barnhälsovårdpsykolog ingår även konsultation och fortbildning riktad till barnmorskor och sjuksköterskor inom mödra- och barnhälsovården samt psykologutredning av barn upp till 5 års ålder. Arbetet är mycket varierande utifrån individ och familj. Gruppbehandling erbjuds vid behov. Handledning erbjuds.

Kvalifikationer

Legitimerad psykolog. Erfarenhet av psykosocialt och psykologiskt behandlingsarbete. Goda kunskaper i födandets psykologi, spädbarnspsykologi samt utvecklingspsykologi är önskvärd. Tidigare erfarenhet av arbete med gravida, barn och familjer är meriterande. Erfarenhet av utredningsarbete med små barn är önskvärd.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansök här