<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef till hälsocentralerna Arbrå Bollnäs och Kilafors

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Ett stort fokus ligger förnärvarande att utveckla och stärka de medicinska flödena. Vi ser framförallt att vi kommer fortsätta våra satsningar som stabiliserar uppdrag mot patientgrupper som diabetes, astma-kol och hypertoni. Genom att nyttja kompetensen inom befintliga enheter säkerställer vi en mer stabil hälso och sjukvård inom uppdraget till vår befolkning. Ledningsorganisationen består av en vårdenhetschef, en samordnarfunktion på respektive hälsocentral och en medicinsk ledningsansvarig läkare

Inom ramen för året har vi arbetat aktivt med såväl arbetsmiljö som rekryteringsinsatser som fallit väl ut. Detta arbete kommer fortgå.

Arbetsuppgifter

Ditt uppdrag är att leda och utveckla detta verksamhetsområde bestående av hälsocentralerna i Arbrå, Bollnäs & Kilafors. Vi söker en trygg , innovativ chef och ledare, som vill vara med och utveckla verksamhetens kompetens, medicinska säkerhet och goda arbetsmiljö. Du har ett stort hjärta i engagemang i kring goda patientprocesser och fokus med vikten på att vara delaktig i utvecklingen av God och Nära vård.

Som chef skapar du en miljö som kännetecknas av mångfald, inkludering och samverkan. Du ser olikheter som en styrka och framgångsfaktor och tillvaratar allas olika erfarenheter och kompetenser. Du motiverar medarbetarna och delar med dig av egna erfarenheter och är nyfiken på andras. Du skapar trygghet och har en öppen och ärlig dialog för att uppmuntra till engagemang och nytänkande.

Som chef är du prestigelös och ansvarar för att säkerställa en effektiv och patientsäker vård med helhetansvar för budget, personal och kvalitet. Du arbetar direkt underställd verksamhetschefen och ingår i ledningsgrupp med fokus på verksamhetsområdets gemensamma verksamhetsövergripande frågor.

Som person kan identifiera dig med vår värdegrund och är en förebild för andra. Du verkar för att omsätta värdegrunden till praktisk handling och skapar trygghet att tänka i nya mönster.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från en ledande befattning inom Hälso- och sjukvård och har god kännedom om primärvårdens uppdrag. Det är meriterande om du har primärvårdserfarenhet i ledande befattning.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och att du kan identifiera dig med regionens värdegrund;

• Professionalism och ansvar
• Respekt och ödmjukhet
• Öppenhet och ärlighet

Körkort erfordras.

Ansök här