<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Informationssäkerhetssamordnare

Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Region Gävleborgs informationsförvaltande funktioner är i ett utvecklingsskede och nu söker vi en informationssäkerhetssamordnare till funktionen informationssäkerhet inom Enhet för informationsförvaltning på kansliavdelningen. Kansliavdelningen är placerad i regionstyrelseförvaltningen. På enheten finns 13 medarbetare inom områdena informationssäkerhet, dataskydd, registratur och arkiv.

Arbetsuppgifter

I rollen ingår:
- att tillsammans med informationssäkerhetsansvarig, tillika dataskyddsombud, utgöra regionledningens stöd för att utveckla, utföra och förvalta ledningssystem för info säkerhet (LIS) och även ge verksamheten ett aktivt stöd för att efterleva LIS,
-att gentemot verksamheterna arbeta med kunskapsstöd och rådgivning samt i kravställning på informationssäkerhetsåtgärder,
- att stödja handläggning av incidenter, samt
- att bistå informationssäkerhetsansvarig i uppdraget rörande informationssäkerhet och dataskydd.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du har en akademisk grundexamen med datorvetenskaplig eller juridisk inriktning eller en bakgrund som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Det är meriterande om du tidigare har arbetat med informationssäkerhet och dataskydd. Det är även meriterande att ha utbildning i informationshantering, organisationsteori, och projektledning.

Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. En förutsättning är att du tycker om och kan kommunicera om säkerhetsfrågor på ett öppet sätt med stor respekt för verksamhetens förutsättningar och behov.

Tjänsten är säkerhetsklassad.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.


Ansök här