<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Utredare till FOU

Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

FoU Välfärd är en avdelning för forskning och utveckling inom Region Gävleborg. Avdelningen arbetar på uppdrag från framför allt länets socialchefer med studier, utvärderingar, utvecklingsarbeten, utbildningar och följeforskning inom socialtjänstens område. Verksamheten vilar på kunskapsbaserade metoder och vetenskapligt förhållningssätt. FoU Välfärd publicerar FoU- och arbetsrapporter och har nära samverkan med Högskolan i Gävle samt andra universitet och högskolor och övriga FoU-enheter i landet. Avdelningen ingår tillsammans med Centrum för forskning och utveckling samt Samhällsmedicin i förvaltningen Forskning och Samhällsmedicin.

Arbetsuppgifter

Som utredare vid FoU Välfärd arbetar du för att stärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten i Gävleborg. Vanliga uppdrag är studier, utvärderingar, följeforskning och utvecklingsarbeten inom individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Arbetet innefattar ofta hela kedjan från studiedesign och relevant avgränsning av uppdraget, till datainsamling, bearbetning, analys och avrapportering i form av såväl rapportskrivning som muntliga presentationer i olika fora. För arbetsuppgifterna krävs bred och djup metodkunskap, både kvalitativ och kvantitativ. I arbetet som utredare ingår också att omvärldsbevaka forsknings- och utvecklingsfrågor inom socialtjänsten, att anordna seminarier för förankring av uppdrag och spridning av resultat samt att ge och få feedback från de andra utredarna i arbetsgruppen kring våra respektive uppdrag.

Uppdragen innebär ofta kontakter med flera olika samarbetspartners inom såväl länets kommuner som Region Gävleborg samt med nationella aktörer som SKL och Socialstyrelsen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lägst filosofie kandidatexamen inom socialt arbete, omsorg, omvårdnad eller övrigt samhällsvetenskapligt område. Magisterexamen och forskarutbildning är meriterande. Du ska ha kunskap inom socialtjänstområdet samt intresse av att stödja kommunernas utveckling av verksamheter och evidensbaserade arbetssätt.

Erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete är ett krav. Du bör ha kunskap om och erfarenhet av att arbeta med kvalitativa intervjuer, enkäter, verksamhetsdata samt statistiska programvaror (t ex Excel). Arbetet kräver att du har mycket god förmåga att skriva texter på svenska. Du är van att författa rapporter samt att förbereda och genomföra muntliga presentationer på ett pedagogiskt sätt.

Du har god samarbetsförmåga, är noggrann och strukturerad, lösningsfokuserad och håller uppsatta tidsramar. Du drivs av att arbeta med ett ständigt förbättringsfokus.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansök här