<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Utredare till Samhällsmedicin

Samhällsmedicin är Region Gävleborgs centrala resurs för strategisk analys och uppföljning. Vi levererar kvalificerade analyser och beslutsstöd till regionledningen, och bistår kärnverksamheterna med kunskapsunderlag. Verksamheten vilar på kunskapsbaserade metoder och vetenskapligt förhållningssätt. Samhällsmedicin utgör tillsammans med Forskningsavdelningen och FoU Välfärd (utredarstödet till kommunerna i länet) Region Gävleborgs Centrum för kunskapsstyrning. Avdelningen ingår i förvaltningen Forskning och Samhällsmedicin som är direkt underställd regiondirektören.

Arbetsuppgifter

Som utredare inom Samhällsmedicin arbetar du inom Region Gävleborgs samtliga kärnområden hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional utveckling, regiontrafik, kultur och folkbildning. Vanliga uppdrag är att följa utvalda indikatorer inom dessa olika områden, att bringa ordning i och kunna värdera olika statistiska underlag, sammanställa statistik och genomföra analyser, både på en översiktig nivå och genom fördjupningsanalyser. Att ta fram beslutsunderlag och på olika sätt bidra till kunskapsstyrning i våra olika kärnverksamheter är också vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Som utredare på Samhällsmedicin ska du självständigt och i grupp kunna åta dig både korta uppdrag med krav på snabb återrapportering, och långa uppdrag. Långa uppdrag kan innefatta hela kedjan från studiedesign och relevant avgränsning av uppdraget, till datainsamling, bearbetning, analys och avrapportering i olika former. För arbetsuppgifterna krävs bred och djup metodkunskap, både kvalitativ och kvantitativ.

Samhällsmedicin använder idag programmen Supercross, SAS, SPSS och Excel för sina utredningar. Muntlig och skriftlig framställning är också en del i arbetet. Alla utredare ingår i en utredargrupp som tillsammans för exempelvis konstruktiva metodresonemang inför, under och efter respektive utredning.

Kvalifikationer

Just nu söker vi personer som gärna får ha nationalekonomisk bakgrund alternativt samhällsvetenskaplig bakgrund. Lägst utbildningsnivå är magister. Erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och samhällsanalys inom berörda områden är meriterande. Kunskap och erfarenhet av arbete med statistiska programvaror är meriterande. Likaså styrkt pedagogisk förmåga. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, och förmåga att förklara aktuella områden är krav.

God samarbetsförmåga krävs, då uppdragen ofta innebär kontakter med många olika samarbetspartners, samt även intresse för samhällsfrågor. Du är noggrann och strukturerad, lösningsfokuserad och drivs av att arbeta med ett ständigt förbättringsfokus. Du bör ha förmåga att kunna arbeta under tidspress när så behövs. Positivt om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansök här