<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Socionom/Kurator till Kuratorsenhet specialistvård, Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Kuratorsenhet specialistvård ingår i Verksamhetsområde Paramedicin. Kuratorsenheten har kuratorer inom somatisk specialistvård placerade på sjukhusen i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs.

Arbetsuppgifter

Vi söker en kurator med placering kuratorsenhet specialistvård vid Gävle Sjukhus. Arbetsuppgifterna utgörs av psykosocialt behandlingsarbete. En stor del av arbetet består av att i samband med akuta krissituationer och sjukdom erbjuda patienter och närstående stöd och behandling. Du bidrar också med kompetens avseende samhällets resurser inom det sociala området. Uppdraget kan komma att omfatta alla sjukhusets specialiteter.

Kvalifikationer

Socionomexamen, social linje och gärna adekvat vidareutbildning. Erfarenhet av kuratorsarbete inom hälso och sjukvård är värdefullt.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga, initiativförmåga, flexibilitet och förmåga till självständigt arbete.

Ansök här