<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Medicinsk sekreterare till BUP behandlingsenhet Gula villan

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Barn och ungdomspsykiatrin i Gästrikland söker medicnsksekreterare.
Placering BUP Gula villan Gävle som består av cirka 35 medarbetare, olika yrkeskategorier.
BUP Gula villan har jourverksamhet vardagar dagtid, vilket innebär arbete till 17:00 vissa dagar enligt ett schema.

Barn- och ungdomsspsykiatrin är en länsklinik med verksamhet i hela länet. I Hälsingland arbetar fem läkarsekreterare fördelade på mottagningarna i Bollnäs och Hudiksvall. Barn och ungdomspsykiatrin i Gästrikland består av två mottagningar fördelade på tre enheter. BUP mottagningen består av ett femtiotal medarbetare som är fördelade mellan bedömningsenheten på Södertull och behandlingsenheten på Gula Villan inom Sjukhusområdet. Länsenheten för Ätstörningar finns på Norra Skeppsbron och består av femton medarbetare.
Dessa tre mottagningar bemannas av 7,0 medicinskasekreterare som arbetar mot alla tre enheter i Gästrikland med huvudsaklig placering på en av dem. Skriver gör de till hela länet enligt överenskommen prioriteringsordning.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med sedvanliga läkarsekreteraruppgifter såsom skriva journal, besvara telefonsamtal från våra patienter, kalla patienter, hantera väntelistor, övrig journalhantering. Receptionstjänstgöring med kassaregistrering.

Kvalifikationer

Du ska vara utbildad medicinsk sekreterare. Erfarenhet av våra administrativa system så som Melior, Elvis och MedSpeech är en fördel.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund:

• Professionalism & ansvar
• Respekt & ödmjukhet
• Öppenhet & ärlighet

Ansök här