<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Specialist i allmänmedicin till Storvik Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Storvik Din hälsocentral har idag knappt 30 medarbetare och bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi och hembesök i ett landsbygdsområde. Vi har specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes, samt sårbehandling. Vi har även ett akutflöde där vi arbetar tvärprofessionellt kring patienten, det är ett VO-övergripande uppdrag för att samverka med patientens behov av kompetens i centrum.

Familjeläkarjouren ansvarar för primärvård i Västra Gästrikland under kvällar och helger.
På arbetsplatsen arbetar sjuksköterska/distriktssköterska och familjeläkare från hälsocentralerna i Västra Gästrikland. Familjeläkarjouren är belägen på Sandvikens sjukhus i nära anslutning till hälsocentralerna. Ledningsorganisationen består av en vårdenhetschef, ett chefsstöd och en medicinsk rådgivande läkare.

Ett stort fokus ligger förnärvarande att utveckla och stärka de medicinska flödena. Vi ser framförallt att vi kommer fortsätta satsningar som stabiliserar uppdrag mot patientgrupper som diabetes, astma-kol och vår äldre befolkning. Inom verksamhetsområdet har vi ett samarbete för möta behovet för de primärvårdsakuta patienterna för 3 av centralerna och harstartat ett akutflöde på Sandvikens sjukhus. Genom att nyttja kompetensen inom befintliga enheter säkerställer vi en mer stabil hälso och sjukvård inom uppdraget till vår befolkning.

Arbetsuppgifter

Är du specialist inom allmän medicin och vill vara med och utveckla primärvården tillsammans med oss?

Våra rutinerade allmänspecialister går i pension och Du behövs för att fortsätta deras arbete! Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten som redan finns, bygga verksamhet som vi behöver och handleda våra tre ST- och underläkarkollegor inom vår egen enhet samt ingå i vårt gemensamma verksamhetsområde.

Vi vill skapa möjlighet för en höjd kvalitet framförallt för våra långtidsjuka där vi ser att ett förbättringsarbete behövs göras för grupper som diabetiker, hypertoni och astma-kol. Andra utvecklingsområden är generellt insatser till våra äldre patienter. Det pågår flera spännande utvecklingsarbeten inom verksamhetsområdet VO PV Västra Gästrikland

Vi erbjuder en positiv och utvecklande arbetsplats med stort patientfokus och nära samarbete med kollegor. Du kommer att arbeta i team tillsammans med en positiv, engagerad och trygg arbetsgrupp. Teamarbetet innebär att du får gott stöd i dina arbetskamrater, dina arbetskamrater får tillgång till din kompetens och tillsammans får vi möjlighet att ge patienten den goda vård och det goda bemötande som vi står för.

Kvalifikationer

Du har svensk läkarlegitimation och är specialist inom allmänmedicin.

Du är flexibel, arbetar med stort ansvarstagande och är lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga. Du är tycker om att arbeta tillsammans med andra för att få tillgång till teamets kompetens.

Du tycker om att dela med dig av din erfarenhet och kompetens till de som finns omkring dig, du har handledarkompetens.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund:

• Professionalism & ansvar
• Respekt & ödmjukhet
• Öppenhet & ärlighet

Körkort erfordras.

Ansök här