<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Medicinsk sekreterare till Ortopedkliniken Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Ortopedkliniken i Gävleborg är en länsgemensam verksamhet som bedriver akut sjukvård, elektiv kirurgi samt dagkirurgisk verksamhet. Ortopedi är en specialitet på frammarsch, ledstjärnan är kvalitet. Vi är en av de största opererande verksamheterna i Region Gävleborg och behandlar, opererar och vårdar patienter med sjukdomar, skador och smärtor i muskler och skelett

De medicinska sekreterarna på Ortopedkliniken i Gävle arbetar utifrån en väl fungerande grundstruktur med tydliga rutiner. De flesta sitter lokaliserade på Gävle sjukhus men vi har också medarbetare som är stationerade på Sandvikens sjukhus. Möjlighet till visst distansarbete hemifrån finns.

Vi erbjuder ett omväxlande arbete. Utbildning och utvecklingsdagar förekommer fortlöpande samt utifrån behov.
Som medicinsk sekreterare ingår man i vårdteamen på kliniken och är en viktig del av vårdkedjan samt vid utveckling av verksamheten.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av vårddokumentation och registrering i olika vårdsystem, diagnos- och åtgärdskodning, remisshantering, posthantering, telefoni för sekreterareärenden samt alla i övrigt förekommande sekreteraruppgifter inom både öppen- och slutenvården.

Ortopedens medicinska sekreterare är delaktiga i arbetet med olika kvalitetsregister.


Kvalifikationer

Vi söker dig som är medicinsk sekreterare och som vill arbeta i en stimulerande arbetsmiljö. Du är en ansvarstagande lagarbetare, men har också förmågan att arbeta självständigt. Du är flexibel, har god organisationsförmåga, är öppen för förändring och utveckling.

Vi lägger stor vikt vid att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund, Professionalism & ansvar, Respekt & ödmjukhet och Öppenhet & ärlighet.

Ansök här