<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Kurator/Socionom till vuxenhabiliteringen Hälsingland

Vuxenhabiliteringen är en länsövergripande specialistverksamhet inom Region Gävleborg. Vi arbetar i ett tvärprofessionella team och i den här tjänsten ingår hela Hälsingland som upptagningsområde. Placeringsorten är Hudiksvall, men arbetsområdet för tjänsten är främst i södra Hälsingland.

Vi ger samordnade insatser utifrån ett medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt synsätt. Våra målgrupper är personer som fyllt 18 år och som har en funktionsnedsättning såsom intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, rörelsehinder som är medfödda eller tidigt förvärvade.

Vårt uppdrag är att utifrån patientens behov ge specialisthabilitering som komplement till det basansvar som finns inom primärvård och kommun. Vi ger även konsultstöd till andra verksamheter, samt utreder och diagnostiserar intellektuell funktionsnedsättning hos vuxna.

Vi erbjuder dig ett trevligt arbetsklimat med nära kollegialt samarbete där du själv planerar din arbetsdag. Arbetstiden är dagtid måndag till fredag. Du kommer att ingå i ett välfungerande team tillsammans med 14 kollegor med bred erfarenhet. Teamet består av
fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog och administrativ personal.

Arbetsuppgifter

Då en av våra kuratorer kommer att prova på ett annat arbete inom enheten söker vi nu en kurator/socionom till Vuxenhabiliteringens team i Hälsingland. Tjänsten är ett vikariat på 12 månader med eventuellt möjlighet till förlängning.

I uppdraget ingår att ha särskild kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser hos personer som fyllt 18 år med:

• Intellektuell funktionsnedsättning/Utvecklingsstörning
• Autismspektrumtillstånd (Autism och Aspergers syndrom)
• Betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder
• Medfödda eller tidigt förvärvade rörelsehinder
Målet med våra insatser är att främja vardagsfungerande och delaktighet för den enskilde individen.

Du kommer att arbeta i nära samverkan med övriga professioner i teamet och andra samhällsaktörer, framför allt kommuner, primärvård och övrig specialistvård.
Stor vikt läggs vid god förmåga att arbeta tvärprofessionellt i habiliteringsarbetet.

I kuratorns arbete ingår att ge:
• information om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser
• samtalsstöd till den enskilde och enskilt anhörigstöd
• råd och information om samhällsstödinsatser samt att upprätta kontakter med olika myndigheter och andra vårdgivare
• konsultation till, och samverkan med, andra verksamheter
• gruppverksamhet
• delta i remisshantering och utredningsteam för intellektuell funktionsnedsättning

Som kurator är du en viktig medarbetare i teamet. Arbetet förutsätter god förmåga att samverka i team med övriga professioner på enheten, men även god förmåga till självständigt arbete Du står för det psykosociala perspektivet i insatserna och arbetar med bedömning, utredning och behandling. Vi arbetar till stor del utifrån ett konsultativt arbetssätt där du är konsult och rådgivare till patienten och dennes närmiljö. Insatserna kan ges både individuellt och i grupp. Arbetet är självständigt och varierat. Du medverkar också i utbildningsinsatser. Du bör ha intresse av att utveckla och profilera kuratorns yrkesroll inom Vuxenhabiliteringen.

Kvalifikationer

Vi vänder oss till dig som är socionom/kurator och vill vara med och utveckla vår verksamhet mot framtiden. Tidigare erfarenhet av arbete med målgrupperna samt steg 1 utbildning är meriterande. God samarbetsförmåga, initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt är värdefulla egenskaper. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav då arbetet medför resor i tjänsten.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök här