<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Sjuksköterskor till IVA Gävle att ingå i förberedande specialistsjuksköterskeprogrammet

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Till vår intensivvårdsavdelning på Gävle sjukhus söker vi nya kollegor. Här jobbar du som har ett intresse för intensivvård och som brinner för ditt arbete i den patientnära relationen. I trivsam patientfokuserad miljö servar vi samtliga enheter på Gävle sjukhus med 6-8 intensivvårdsplatser. Som en naturlig del av vår verksamhet ingår Mobil Intensivvårds Grupp (MIG). Feedback från patient och anhöriga får vi från vår välfungerade återbesöksmottagning.
Vi som arbetar här är ett 70-tal medarbetare med kompetens som intensivvårdssjuksköterska, allmänsjuksköterska, undersköterska och sekreterare.
Som ny kollega hos oss erbjuder vid dig;
• Individuellt schema och skräddarsydd introduktion utifrån dina kunskaper och erfarenheter
• Spännande och kunskapsintensiv arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter
• Fri tillgång till friskvårdsanläggning med fullt utrustat gym och gruppaktiviteter
Vi tillämpar lokalt kollektiv avtal vad gäller arbetstidsmodell.
Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter

Syftet med förberedande specialistsjuksköterskeprogram inom intensivvård (FSS) är att erbjuda dig som är utbildad sjuksköterska med intresse för intensivvård möjlighet att utveckla dina kunskaper om svårt sjuka patienter. Som Sjuksköterska kommer du att tillsammans med erfaren undersköterska, ta hand om intensivvårdspatienter av något enklare karaktär. I tjänsten ingår ett väl utarbetat introduktionsprogram under tre månader samt reflektions- och utbildningstillfällen. Allt för att göra dig trygg i den nya arbetsmiljön, samt att ge dig en god inblick av intensivvård innan ev. vidareutbildning påbörjas, vilket vi ser att du har som avsikt att söka.
Tjänsten utgör dag-, kväll- natt- och helgpass. Den dagliga bemanningen består av minimum 3-4 sjuksköterskor och 3-4 undersköterskor. Alla skift har samma bemanningsgrad.
Du kommer också arbeta i ett nära team kring patienten tillsammans med intensivvårdssjuksköterska, undersköterska, narkosläkare och fysioterapeut. Vi tar emot alla patientkategorier men de som är i behov av högspecialiserad vård såsom ECMO eller neurokirurgisk vård skickas till annat sjukhus.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst två års arbetslivserfarenhet inom sluten somatisk sjukvård och har ett genuint intresse för intensivvård, samt uppfyller behörighetskravet för specialistsjuksköterskeutbildning.
Vi lägger stor vikt dels vid din personlighet men även hur du förhåller dig till vår gemensamma värdegrund:
• Professionalism och ansvar
• Respekt och ödmjukhet
• Öppenhet och ärlighet
Utöver det, är även god organisations- och samarbetsförmåga och ett gott bemötande a och o i vår verksamhet, samt att du snabbt kan ställa om och ändra planering och arbetsuppgifter enligt patientens och verksamhetens behov.
Vi i ledningen ser gärna att denna anställning mynnar ut i en vidareutbildning inom intensivvård och möjlighet till utbildningstjänst. Rekrytering till den sker i dialog med VEC. Du kommer inte vara garanterad utbildningsplats utan konkurrerar om dessa på samma villkor som andra.
Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden.

Ansök här