<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef för medicinska sekreterare till Onkologiska kliniken

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Arbetsuppgifter

Tillsammans med medarbetare och chefer får du vara med att utforma innehållet i denna nyinrättade tjänst på onkologiska kliniken.

Som vårdenhetschef arbetar Du i linjeorganisation och är direkt underställd verksamhetschefen. Då rollen som vårdenhetschef är förenat med ett visst operativt ledarskap men även ett utvecklande ledarskap för enheten förväntas du agera som en förebild utifrån Region Gävleborgs gemensamma värdegrund. Tillsammans med övriga vårdenhetschefer ingår Du i verksamhetsområdets ledningsgrupp, där Du har ett ansvar för helheten inom såväl verksamhetsområdet som för övrig Hälso- och sjukvård inom Regionen. I uppdraget som vårdenhetschef ingår bl a att ha ledningsansvar för enhetens medarbetare, patientsäkerhet, ekonomi, produktion och verksamhetsutveckling.

Inom vårt verksamhetsområde finns idag sju medicinska sekreterare.

Inom Region Gävleborg har vi påbörjat ett arbete för att stärka chefers förutsättningar att vara chef och utöva sitt ledarskap, som en del i detta utökar vi nu verksamheten med vårdenhetschef för medicinska sekreterare i kombination med administration och utveckling.

50% VEC medicinska sekreterare. 50% administrativa uppgifter

Kvalifikationer

Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom personal-, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har ledarskapsutbildning. Erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare och administrativa uppgifter i Region Gävleborg är meriterande.

Du är analytisk, driven och har förmåga att hitta lösningar. Du är positivt inställd till de skiftande arbetsuppgifter och utmaningar som du ställs inför och tycker om ett tidvis högt arbetstempo. Stor vikt kommer att läggs vid dina personliga egenskaper och att du kan identifiera dig med Regionens värdegrund.

Ansök här