<< Tillbaka till listan över lediga jobb

1177 Vårdguiden på telefon söker sjuksköterska

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Vårt huvudkontor ligger i nya lokaler centralt i Bollnäs centrum. Till oss finns mycket goda pendlings möjligheter och med en kort promenad på 4 minuter är du på plats. Möjlighet ges även till arbete på andra orter just nu i Hudiksvall, Gävle, Ljusdal och Söderhamn.

Att arbeta som telefonsjuksköterska innebär en ständigt varierande arbetsdag. 1177 Vårdguiden på telefon i Gävleborg erbjuder dig ett självständigt arbete med återkommande utbildning och uppföljningar av ditt arbetssätt tillsammans med din vårdenhetschef, utbildare eller mentor.

Vi bedömer vård behovet utifrån barn, vuxna och äldre samt ger råd om egenvård. Vid behov hänvisas till rätt vårdnivå för fortsatt bedömning.

Arbetsuppgifter

Vi är verksamheten i tiden. Här utvecklas kompetens och digitalteknik hand i hand. Behöver du en ny utmaning? Vi levererar och gör skillnad varje dag! Hos oss arbetar du strukturerat och kvalitetsinriktat. Vi söker dig som är en trygg och självständig person med hög medicinsk och social kompetens. För att nå de målen satsar vi på kontinuerlig utbildning för dig individuellt och i grupp.

Vi är flexibla gällande anställningsform och tjänstgöringsgrad. Olika arbetstider finns då vi finns tillgängliga heladygnet året om. Vi är öppen för rotationstjänstgöring mot annan verksamhet efter överenskommelse. Schema utifrån önskemål och flexibilitet.

Kvalifikationer

1177 Vårdguiden på telefon är en nationell tjänst där vi ingår i ett nätverk. Verksamheten bedrivs dygnet runt i alla Sveriges regioner.

Vårt uppdrag:
Är att genomföra en medicinsk bedömning utifrån den inringandes symptombeskrivning och allmäntillstånd, därefter ges metodisk och strukturerad rådgivning och vid behov hänvisning till lämplig vårdnivå. Vi bistår också med hälso- och sjukvårdsinformation.

För dej har vi en exklusiv introduktionsfas:
1177 Vårdguiden på telefon erbjuder dig som ny en längre, anpassad introduktion. Introduktionen inleds med en utbildningsdel i vårt arbetssätt och vårt uppdrag. Du kommer under denna tid får lära dig om hur ramen för vår utövning ska vara. Samtalsmetodik och bemötande är två delar som vi lägger stor vikt vid. Du kommer även att få en tydlig utbildning i vårt datasystem som innehåller vårt medicinska beslutsstöd samt en katalogdel med information. Den teoretiska delen följs upp av en praktisk del där du ska börja ta samtal under översyn av din mentor eller annan erfaren personal.

Att erbjuda en trygg och väl genomarbetad introduktion är en del i vårt ständigt närvarande kvalitetsarbete. Vi erbjuder även möjligheter till hospitering och andra för verksamheten utvecklande utbildningar och kurser. Här erbjuds en unik möjlighet att bidra till expanderingen av första linjens nära vård!

Ansök här