<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Enheten för informationsförvaltning söker en arkivarie

Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Region Gävleborgs informationsförvaltande funktioner är i ett utvecklingsskede och nu söker vi en arkivarie med samordningsansvar till enhet för informationsförvaltning på kansliavdelningen. Kansliavdelningen är placerad i Region Gävleborgs stab, underställd kanslidirektören. På enheten finns 13 medarbetare inom områdena informationssäkerhet, dataskydd, registratur och arkiv.

Vi söker dig som har ett genuint intresse av informationsförvaltning och erbjuder ett utmanande arbete. Du kommer att arbeta i nära samarbete med övriga informationsförvaltande funktioner.

Arbetsuppgifter

Du kommer i första hand att ha en samordnande roll i arbetet med informationsförvaltning och arbeta med att:

• utveckla informationsförvaltning
• stödja regionens verksamheter via rådgivning och utbildning
• planera och genomföra tillsyn över arkivvården hos regionens nämnder och bolag
• genomföra gallringsutredningar
• arbeta med upprättande av styrande och stödjande dokument
• genomföra andra administrativa uppgifter och utredningsuppdrag

Samordnaren för regionarkivet leder regionarkivets dagliga verksamhet och utgör kontaktperson mellan enhetschef och regionarkiv. Samordnaren kan ersätta enhetschefen i dess frånvaro. Samordnaren bildar tillsammans med enhetschefen och övriga funktioners samordnare enhetens ledningsgrupp.

Under året kommer enheten att påbörja ett utvecklingsarbete inom regionen för att effektivisera administrativa processer, samt processkartlägga information, vilket innebär att du kommer att medverka till att utveckla regionens informationsförvaltningsplaner och leveranser till e-arkiv.

Kvalifikationer

Du har akademisk utbildning inom arkiv-/informationsvetenskap ingår med minst 60p/hp eller motsvarande. Vi vill att du har några års erfarenhet av arkivtjänstgöring i offentlig verksamhet.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper eftersom du ingår i ett team. En förutsättning är att du tycker om och kan kommunicera om informationsförvaltningsfrågor på ett öppet sätt med stor respekt för verksamhetens förutsättningar och behov. Vi förutsätter att du har förmåga att på ett positivt sätt motivera de medarbetare som ingår i funktionen.

Som person är du utåtriktad och utvecklingsinriktad samt har god samarbetsförmåga. Du kan fokusera och driva på för att uppnå uppsatta mål. Tjänsten ställer också krav på självständighet noggrannhet och pedagogisk förmåga. Du ska vara intresserad av att arbeta med utvecklings- och förändringsarbete. Du har förmåga att kunna ta initiativ och vara kvalitetsmedveten samt att dela aktivt med dig av ny kunskap och idéer och att bidra till det gemensamma utvecklingsarbetet. Du känner dig trygg med att genomföra utbildningsinsatser för medarbetare. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Du har god kännedom om det legala ramverket, till exempel arkivlagen och lagstiftning om offentlighet och sekretess.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansök här