<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Farmaceut till Läkemedelsenheten i Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Som farmaceut tillhör du Läkemedelsenheten som är en del av Hälso- och sjukvårdens gemensamma resurser. HSR består av flera enheter med olika professioner som stöder verksamheterna inom hälso- och sjukvården, exempelvis ekonomer, verksamhetsutvecklare, samordnare, farmaceuter, medicinska tekniker, kommunikatörer, vårdplatskoordinatorer, medicinska rådgivare och många fler.
Läkemedelsenheten (i nuläget 21 farmaceuter) arbetar brett och regionsövergripande inom många olika läkemedelsområden, och bidrar utifrån sina förutsättningar till Region Gävleborgs arbete med "vår gemensamma patient".

Det övergripande uppdraget är att verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och en optimal läkemedelshantering i hela vårdkedjan. I praktiken innebär det bland annat kliniskt arbete i primärvård och slutenvård, läkemedelskommittéarbete, patientsäkerhetsarbete, samt uppföljning utifrån både ekonomi och kvalitet. Läkemedelsenheten har också det övergripande ansvaret för läkemedelsförsörjningen i Region Gävleborg, och säkerställer en säker och kostnadseffektiv försörjning i enlighet med vårdens behov. Ansvaret omfattar både rekvisitionsläkemedel till vården och dosdispenserade läkemedel till dospatienter i öppenvården. Läkemedelsenhetens farmaceuter utför praktiska sjukhusapotekstjänster (läkemedelsservice och vätskevagnshantering) på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall, samt ansvarar för produktionen av slutenvårdsdos.

Arbetsuppgifter

Du kommer bli en del av det team med farmaceuter som sköter läkemedelsförsörjningen på Gävle sjukhus. Tillsammans med dina kollegor kommer du att säkerställa att läkemedel finns tillgängliga för patienten när de behövs, och du kommer på olika sätt bidra till en säker och effektiv läkemedelshantering i vården.

Som farmaceut i försörjningsteamet kommer du att arbeta med läkemedelsservice, vilket innebär beställning och uppackning av läkemedel på vårdavdelningar. Du kommer även att arbeta med slutenvårdsdos, det vill säga produktion av dosdelade läkemedel till inneliggande patienter. Dina uppgifter inom slutenvårdsdos innefattar såväl farmaceutisk kontroll av patienternas ordinationer som praktisk hantering av dosmaskin.

Genom kontinuerlig närvaro i vården kommer du att bidra till att sjukhusets vårdpersonal får tillgång till värdefullt farmaceutiskt stöd. Du kan också komma att vara delaktig i läkemedelsenhetens övriga uppdrag så som exempelvis utbildningar och kvalitetsuppföljning av vårdens läkemedelshantering. Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning.

Ta chansen att vara med och bygga upp framtidens läkemedelsförsörjning i Region Gävleborg och bidra till en ökad patientsäkerhet!

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad farmaceut. Yrkeserfarenhet inom dosapoteksverksamhet, extemporeberedning och/eller kvalitetsgranskning är meriterande. I övrigt lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi söker dig som:
• Är serviceinriktad och positiv
• Är produktiv och samtidigt noggrann och kvalitetsmedveten
• Är flexibel och har god samarbetsförmåga, dels med övriga farmaceuter i teamet och dels med läkare och sjuksköterskor i vården

Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Ansök här