<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef till Öron- näs- halsmottagning, Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

ÖNH-mottagningen i Gävle är en verksamhet med mottagnings- och operationsverksamhet.Till verksamhetsområdet hör också en motsvarande ÖNH-mottagning i Hudiksvall samt Hörselvård i länet med audionomer, tekniker, ingenjörer och hörselhabilitering. Erfarna VEC för vardera enheter finns. Verksamheten samarbetar med regionens samtliga sjukhus samt primärvården och inriktar sig på att ge en hög kvalificerad vård. Vi jobbar med en ständig utveckling och kunskapsuppdatering inom vår specialitet. Vi har också kontinuerlig utbildning av interna och externa ST-läkare samt läkarkandidater och där utbildningsmomentet prioriteras högt på mottagningen.
Vi har planerad- och jourverksamhet på vår mottagning. Operationsverksamheten består av operation av hudförändringar i lokalanestesi, dagkirurgi och centraloperation. Vi bemannar med salspass och operationssköterska utom på dagkirurgen som har egen omvårdnadspersonal. Våra läkare arbetar både med mottagning, operation och jourverksamhet.

Arbetsuppgifter

Som vårdenhetschef arbetar Du i linjeorganisation och är direkt underställd verksamhetschefen. Då rollen som vårdenhetschef är förenat med ett visst operativt ledarskap men även ett utvecklande ledarskap för enheten förväntas du agera som en förebild utifrån Region Gävleborgs gemensamma värdegrund. Tillsammans med övriga vårdenhetschefer ingår Du i verksamhetsområdets ledningsgrupp, där Du har ett ansvar för helheten inom såväl verksamhetsområdet som för övrig Hälso- och sjukvård inom Regionen.

I uppdraget som vårdenhetschef ingår bl a att ha ledningsansvar för enhetens medarbetare, patientsäkerhet, produktion och verksamhetsutveckling. Du har vidare ett utpekat arbetsgivaransvar inom de områden som regleras av lagar och förordningar.

Vi söker dig som gillar utmaningar och vill jobba för framtiden.
Den gemensamma målbilden är att vi är en tydlig profession med hög gemensam kompetens. Vi ger rätt insats till rätt patient vid rätt tillfälle och strävar efter att patienten ska känna sig trygg. Våra strategier är: tillgänglighet, samverkan, evidens, effektiva arbetssätt, tänka nytt och prova. Omvärldsspaning och framtidsbevakning är en självklarhet. Det är viktigt att arbetet med gemensamma riktlinjer, samverkan mellan medarbetare och chefer på kliniken i länet fortsätter.

-Du har adekvat högskolekompetens, ledarskapsförmåga.
-Det kan vara meriterande om du tidigare varit chef med personal- och budgetansvar och har kunskap kring de målgrupper vi arbetar med.
Personliga egenskaper som kreativitet, lyhördhet och flexibilitet är viktiga för att tillvarata medarbetarnas förmåga och vilja att
utvecklas och kunna skapa förutsättningar för deras delaktighet i verksamhetens utveckling. Vi ställer höga krav på
personliga egenskaper och lämplighet

ÖNH är en enhet med ca: 35 medarbetare; läkare, sjuksköterskor, operationssköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Fokus i ledarskapet ligger på verksamhetsutveckling och daglig styrning.
Du ingår i ÖNH:s ledningsgrupp med erfarna kollegor att rådfråga vid behov.
Vi samverkar med många parter som t.ex. hörcentralen, hörselhabiliteringen, käkkirurg, logoped, anestesi, operation och primärvård samt många fler.
Medarbetargruppen har en bra mix med hög kompetens, utvecklingsvilja och mycket självständigt arbete.

Kvalifikationer

Tidigare erfarenhet av ledande befattning inom hälso- och sjukvård kan vara meriterande. Du är en engagerad och prestigelös ledare. Du har lätt för att utveckla förtroendefulla relationer och har mycket god samarbetsförmåga. Du är en bra organisatör och har god grundstruktur som gör att du utan problem hanterar många bollar i luften samtidigt. Du motiveras av utvecklings-och förbättringsarbete.
Arbetet bygger på att du känner stimulans av att verka i en miljö som präglas av helhet, samverkan och flexibilitet.

På enheten har vi en medarbetargrupp som vill ha en chef som är tydlig och öppen för dialog med gruppen.

Körkort erfordras

Ansök här